GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

“Language Acts and Worldmaking” Projesinin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Britanya Arts & Humanities Research Council (AHRC) tarafından desteklenen ve İLEM’in de ortakları arasında yer aldığı “Language Acts and Worldmaking” projesinin açılış toplantısı 23 Kasım 2016’da Londra King’s College’da gerçekleştirildi. İngiltere’den King’s College London’ın yürütücülüğünde ve aralarında Harvard ve Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin, BBC gibi 20’ye yakın kuruluşun proje ortağı sıfatı ile katıldığı “Language Acts and Worldmaking” projesinin Türkiye ayağını İLEM yürütecek.

Projenin açılışı, Harvard Üniversitesi profesörü Doris Sommer’ın Kültürel Aktörler (Cultural Agents) adlı konferansı ile başladı. İLEM’den Firdevs Bulut’un katıldığı açılış toplantısı birçok üniversite katılımcısı tarafından ilgiyle takip edildi. aynı zamanda sanat ve insani bilimlerin araçlarını günümüzün kültürel ve sosyal meselelerine çözümler üretebilecek şekilde etkili kullanabilme imkanını araştıran “Cultural Agents” (http://www.culturalagents.org/) ve “Pre-Texts” (http://www.pre-texts.org/) isimli iki ayrı projenin yürütücü olan Prof. Sommer, açılış konferansında, beşeri bilimlerde (humanities) kültür gibi kavramlara verilen anlamların coğrafya, inanış biçimleri ve değerler ile birlikte değişebileceğini; bu nedenle de ‘kültürel’ kavramını kullandığımızda çoğunlukla neden bahsettiğimizin çok da açık olmadığını ifade etti. Sosyal bilimlerde kültür kavramı, uygulamalar ve ortak değerlerle ilişkiliyken, bir beşeri bilimci (humanities) veya sanatçı için kültür tam anlamıyla bir deney sahasıdır. Bu nedenle de Sommer, sanatın, içerisinde bulunduğu ve bizzat üretildiği kültür dünyasından uzak kalmaması ve yaşanan sorunlara çözüm getirebilmesi için, yapılan tüm çalışmalarda (sanatçı ya da insan bilimcisi fark etmeksizin) istatistiksel veri analizi kullanılmasının öneminden bahsetti.

Proje koordinatörü Catherine Boyle’un, program açılışında ifade ettiği gibi Language Acts and Worldmaking projesinin de asıl hedefi, yalnızca bir dil ve dil kökenleri araştırmasından öte, dil öğrenmenin, çok dilliliğin ve kültürel çeşitliliğin toplumlarda sahip olduğu yeri araştırmak ve dünyamızdaki hızla değişen gerçekliklerle diller arasında nasıl bir ilişki kurulabileceğini sormaktır.

Proje, 6 farklı araştırma birimi altında yürütülmeye devam edilecek: Kavramların seyahati, tercüme faaliyetleri, dijital uyarlamalar, anlam çalışmaları, diaspora kimlikleri ve dil geçişleri. Her birim altında bu birimlere dair araştırma ve çalışmalar, uzmanlık alanlarına göre oluşturulmuş gruplar tarafından yapılacak.

Projenin açılış konferansından önceki iki gün boyunca da (21-22 Kasım 2016), King’s College öğrencileri ve proje ortaklarının katılımıyla proje başlıklarına dair çalıştaylar düzenlendi ve sonuç notları proje koordinatörü Prof. Boyle tarafından konferans öncesinde paylaşıldı. Bu çalıştaylar ve konferanslar, proje süresi boyunca aralıklarla devam edecek.