GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Labor in an Islamic Settings

İslam iktisadı alanında yayınlanmış çalışmaların çoğu, şayet ciddi derecede ideolojik değilse idealist bir niteliğe sahip olmakla birlikte İslamî emek piyasasına çok az değinmekte ve İslam iktisadı öğrencilerini Şeriat-ı Şerif’in amaçlarını anlama adına bütüncül bir iktisat teorisi bilgisinden yoksun bırakmaktadır. Bu eserde yazarlar Şeriat’ın amaçlarının erişilebilir kaynaklarından yola çıkarak bağımsız bir akademik çalışma sunmaktadır.

Ekonominin geleneksel yaklaşımı kadar Şeriat amaçlarının da kabul ettiği ortak iş gücü piyasası davranışının kavramsal temellerini vurgular.

Endüstriyel ilişkileri açıklamak için standart ders kitabı araçlarını benimser; iş piyasasının geleneksel kapsamını ve iş piyasasının güçlerini Şeriat çatısı altında genişletir.

Her bölümde yer alan alt başlık ve madde özetleri ile değerlendirme soruları öğrenme çıktıları sağlar. İslam iktisadı okuyucuları ve uygulayıcılarına Şeriat ile uyumluluk ve insan kaynaklarını/ kıymetlerini geliştirme konularında iktisadi bir anlayış kazandırır.

 

Şeriat’ın amaçlarının iktisadi yansımalarının İslâmî emek piyasası düzenleyicileri ve uygulayıcılarına nasıl bir ahlâkî yönlendirmede bulunduğunu açıklamaktadır.


Özellikleri:

ISBN: 978-605-66953-2-2

Çıkış Tarihi: Mart 2017

Yayınevi: Routlegde Yayınları

Sayfa Sayısı: 146

Kategori:
Diğer