GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kutsalın Başkentinde Gündelik Yaşam

Konuşmacı: Reha Ermumcu

Kudüs şehri, dini ve tarihi önemi dolayısı ile, farklı ulusların ilgileri çerçevesinde çatışmaların veya uzlaşıların odağında olmaktadır. Zaman zaman kronik sorunlar ile anılagelen kentin canlı bir kültür ve sosyal hayatı bu çoğu kez çatışmaların gölgesinde kalmaktadır. Günümüz Kudüs’ünden çeşitli insan ve toplum manzaralarının paylaşılacağı bu sunumda, gündelik yaşamın örselenemez akıcılığı kutsal unsurların birer gösterge olarak belirleyici ikliminde dinleyiciler ile paylaşılacak. Türkiye’nin şehir ile tarihi bağları hem bir perspektif hem de gerçeklikle ayrıştırılması gereken bir unsur olarak belirmektedir. Kudüs’ün İslam dünyasının bir kültür ve sanat odağı olarak Kutsal hikayesi, yaşama yansıyan yönü ile tartışılacak. İslam’ın en önemli şehirlerinden biri olan Kudüs’te, sanata yön verecek açılımlar aranacak.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
24 Mart 2017 16:00 İlmi Etüdler Derneği