GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kuşeyri Risalesi: Tasavvufun Tarihsel Hafızasına Giriş II

Hoca: Nedim Tan

Bu derste Kuşeyrî Risâlesi’nin yazıldığı XI. yüzyıl ortalarından günümüze kadar tasavvufu kavram düzeyinde anlamlandırmak ve diğer dinî ilimler karşısında konumlandırmak isteyenlerin başvurduğu bir eser niteliği kazanmasının tarihsel sebepleri üzerinde durulacaktır. Klasik dönemde tasavvufa gerek içeriden gerekse dışarıdan bakanların ilgisini çeken ve büyük ölçüde onayını alan bir eser olarak Kuşeyrî Risâlesi, modern dönemde de okuyucu bulmuş, hem akademik düzeydeki arayışlar hem de irşad hizmetlerinin pratik amaçları çerçevesinde farklı söylemleri taşıyabilen içeriğiyle çeşitli okumalara tabi tutulmuştur. Dersin amacı, sözlük bilgisi ve gramer yapısıyla sınırlı ya da tasavvufa duyulan sempatinin yönettiği bir algıyla değil, klasik dönemde tasavvufî hafızayı gerekçelendiren ve modern dönemdeki tasavvufa dönük söylemleri besleyen yönleriyle Kuşeyrî Risâlesi’ni okuyarak ilgili literatürü karşılaştırmalı ve eleştirel bir metotla değerlendirmektir. Gerek kronoloji gerekse problematik açıdan okunacak olan Kuşeyrî Risâlesi, kaynaklarının ve etkilerinin tespitine odaklanarak değerlendirilecek, dolayısıyla tasavvufî hafızaya katkısının düzeyleri ve ürettiği etkileşim bağlamında incelenecektir. Katılımcılar ilgilerine ve olanaklarına bağlı olarak derslerde ortaya konulacak sorular ve başlıklar çerçevesinde veri dökümü, literatür tespiti, transkripsiyon ve çeviri gibi yazılı etkinliklerde bulunabileceklerdir.

BAŞVURU


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

  1. Ahmet T. Karamustafa, “Tasavvuf Yazınının Doğuşu”, Tasavvufun Oluşumu, çev. Nagihan Doğan, İstanbul 2017, s. 103-140.
  2. Hacı Bayram Başer, “Eleştiri: Toplumsal Hayata Yönelik Eleştirel Bir Söylem Olarak Tasavvufun Gelişimi” Şeriat ve Hakikat ‒Tasavvufun Teşekkül Süreci, İstanbul 2017, s. 31-108.
  3. Jawid A. Mojaddedi, “Legitimizing Sufism in al-Qushayri's Risala”, Studia Islamica, No. 90 (2000), s. 37-50.
  4. Matthew Ingalls, “Recasting Qushayri’s Risala in Fifteenth-Century Egypt”, Journal of Sufi Studies, No. 2 (2013), s. 93-12

(İlgili metinler ders öncesinde katılıcımlara verilecektir.)


Program izlencesi

1. hafta

Genel temalar: Ahmet T. Karamustafa, “Tasavvuf Yazınının Doğuşu”, Tasavvufun Oluşumu, çev. Nagihan Doğan, İstanbul 2017, s. 103-140.

Metin okuma ve değerlendirme: Kuşeyrî Risâlesi’nin sûfîlerin hal tercümelerini konu alan kısmı.

2. hafta

Genel temalar: Ahmet T. Karamustafa, “Tasavvuf Yazınının Doğuşu”, Tasavvufun Oluşumu, çev. Nagihan Doğan, İstanbul 2017, s. 103-140.

Metin okuma ve değerlendirme: Kuşeyrî Risâlesi’nin sûfîlerin hal tercümelerini konu alan kısmı.

3. hafta

Genel temalar: Hacı Bayram Başer, “Eleştiri: Toplumsal Hayata Yönelik Eleştirel Bir Söylem Olarak Tasavvufun Gelişimi” Şeriat ve Hakikat ‒Tasavvufun Teşekkül Süreci, İstanbul 2017, s. 31-108.

Metin okuma ve değerlendirme: Kuşeyrî Risâlesi’nin sûfîlerin hal tercümelerini konu alan kısmı.

4. hafta

Genel temalar: Hacı Bayram Başer, “Eleştiri: Toplumsal Hayata Yönelik Eleştirel Bir Söylem Olarak Tasavvufun Gelişimi” Şeriat ve Hakikat ‒Tasavvufun Teşekkül Süreci, İstanbul 2017, s. 31-108.

Metin okuma ve değerlendirme: Kuşeyrî Risâlesi’nin sûfîlerin hal tercümelerini konu alan kısmı.

5. hafta

Genel temalar: Jawid A. Mojaddedi, “Legitimizing Sufism in al-Qushayri's Risala”, Studia Islamica, No. 90 (2000), s. 37-50.

Metin okuma ve değerlendirme: Kuşeyrî Risâlesi’nin sûfîlerin hal tercümelerini konu alan kısmı.

6. hafta

Genel temalar: Jawid A. Mojaddedi, “Legitimizing Sufism in al-Qushayri's Risala”, Studia Islamica, No. 90 (2000), s. 37-50.

Metin okuma ve değerlendirme: Kuşeyrî Risâlesi’nin sûfîlerin hal tercümelerini konu alan kısmı.

7. hafta

Genel temalar: Matthew Ingalls, “Recasting Qushayri’s Risala in Fifteenth-Century Egypt”, Journal of Sufi Studies, No. 2 (2013), s. 93-120.

Metin okuma ve değerlendirme: Kuşeyrî Risâlesi’nin elfâz bölümüne giriş.

8. hafta

Genel temalar: Matthew Ingalls, “Recasting Qushayri’s Risala in Fifteenth-Century Egypt”, Journal of Sufi Studies, No. 2 (2013), s. 93-120.

Metin okuma ve değerlendirme: Kuşeyrî Risâlesi’nin elfâz bölümüne giriş.

Tarih Saat Yer
15 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
22 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
29 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
05 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
12 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
19 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
26 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
03 Mayıs 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği