GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Küresel Tarih Perspektifinden Kültürel Merkezleri Konumlandırmak: 15. Yüzyılda Herat, Kahire ve Floransa Üzerine Bir Deneme

Konuşmacı: Ertuğrul Ökten
Moderatör: Halil İbrahim Erol

Bu seminer şu iki tespitten yola çıkar. 1) 15. yy.da Herat Timurluların idaresi altında İslam dünyasının en önemli kültür merkezlerinden biri haline geldi. Kitap sanatları ve mimari ile yüzyılın ilk yarısında somut örneklerini gördüğümüz yükseliş, yüzyılın ikinci yarısında entelektüel ve edebi alanda verilen, klasik statüsüne yükselen eserlerle devam etti. Bu eserleri ortaya koyanlar Herat’ta fevkalade bir yetenek birikimine işaret ederler. Bu dönüşüme eşlik eden bir insan trafiği ve ekonomik gelişmeden de bahsetmek mümkündür. 2) Aynı yüzyılda dünyanın başka yerlerinde, ör.  Floransa ve Kahire’de, benzeri bir entelektüel, kültürel üretim yoğunluğu görülür.

Konuşmanın esas sorusu bu üç merkezdeki yoğun üretimin aslında daha geniş bir dinamikler ağının bir sonucu olup olmadığıdır. Ortak dinamik olarak akla ilk gelen ekonomi, demografi, iklim gibi faktörler bu incelemenin bir küresel tarih açıklaması gerektireceğini düşündürür. Bu yaklaşımla bu merkezleri birbirine bağlayan ortak dinamikler olup olmadığını, varsa bunların küresel tarih çatısı altında anlamanın ne kadar anlamlı olduğunu incelemeyi hedefliyoruz.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
20 Ocak 2022 19:00 İLEM (Yüz yüze)