GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kur’an’ın İlhamıyla İslami Edebiyatın Gelişme Süreci

Kur’an’ın  inişiyle birlikte kadim Arap toplumunda gerçekleşen değişimlerden belki de en önemlisi dil ve edebiyat alanında olmuştur. Toplum hayatında büyük önem taşıyan yiğitlik, mertlik, cömertlik, soy sopla övünme gibi kavram ve değerler İslamiyet’le birlikte bir dönüşüme tabi tutulmuş, bunların bir kısmı terk edilirken bir kısmı ise tevhit akidesi doğrultusunda yüksek ahlaki değerlerle yeniden inşa edilmiştir.  İslam, tüm kavram ve değerlere yeni anlamlar yükleyerek hem dil ve edebiyat alanında hem de toplumsal yaşamda büyük değişimlerin kaynağı olmuştur. Öyle ki yeni anlamlar yüklenen, zarafet ve derinlik kazanmış kelimelerin/kavramların yanı sıra tasvirlerin odağının da değiştiği görülür. Cahiliye şiiri daha ziyade doğa tasvirlerine dayanırken Kuranın nüzulüyle birlikte bu tasvirlerin yerini tevhit, nübüvvet, adalet, fazilet, merhamet, şefkat ve fedakarlık gibi insani değerler alır. Bu yönüyle, dil ve edebiyattaki bu temel farklılaşma ve değer üretimi, dili sadece kabile dili olmaktan çıkarıp bir kültür ve medeniyet dilinin ortaya çıkmasını ve nihayetinde farklı bir yaşam biçiminin oluşmasını sağlamıştır… “Kur’an ve Edebiyat” dizi seminerlerinin bu ilk oturumunda Kur’an’ın nüzulü ile birlikte dil ve edebiyat alanında gerçekleşen değişimler ve İslam edebiyatlarının doğuşu ele alınacak, farklı örnekler üzerinden tartışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
13 Mart 2018 17:00 İlmi Etüdler Derneği