GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kuran'da Şa'e Fiilinin Kullanım Alanları

Konuşmacı: Orhan Güvel

Büyük oranda Yunan felsefesinin etkisine maruz kalmış olan kelami ekollere mensup müfessirlerin, Kur'an'da Allah'a C.C. nispet edilen kimi fiillere, mezhebi ön kabulleri doğrultusunda ilk dönemde bilinmeyen türedi anlamlar yüklemesi, Allah'ın adaletine ilişkin cevaplanması zor birçok soruyu gündeme getirmiştir. Özellikle Eş'ari kelam ekolüne mensup müfessirlerin, Allah'ın C.C. kudretini ispatlama adına 'Kâinatta şer fiiller dâhil her şey, Allah'ın C.C. keyfi meşietiyle vuku bulur.' şeklinde özetleyebileceğimiz yaklaşımları, Allah'ın C.C. adaletinin eksik ya da yanlış anlaşılmasına neden olmaktadır.

Kur'an'da geçmekte olan 'şâe' fiili ve türevlerinin kullanıldığı ayetler, Allah'ın C.C. keyfi tasarruflarda bulunabileceği yönündeki kelami görüşü ispatlama adına öne sürülen en güçlü argümanlardandır. 'şâe' fiilinin masdarı 'meşiet' Kur'an'da 'irade' anlamında kullanılır. Bu ayetlerde metafiziksel anlamda Allah'ın C.C. iradesinin doğasından bahsedildiği önkabulüyle, meşiet içerikli ifadelere ilk dönemde bilinmeyen ve Allah'ın C.C. adaletiyle çelişen pek çok mana yüklenmiştir. Ancak bu ayetler Allah'ın C.C. iradesinin doğasıyla değil, Allah'ın büyüklüğüne vurgu yapan 'gücü' ile ilgilidir. Bu ayetlerde Allah'ın C.C. kudretine retorik olarak vurgu yapılmakta ve Allah'ın C.C. neyi dileyip neyi dilemeyeceği mevzubahis edilmemektedir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
22 Aralık 2012 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği