GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kuantum Fiziği Nedir?

Konuşmacı: Murat Özer

19. Asrın sonlarında fizikte çözülememiş sadece birkaç tane problem bulunmaktaydı. Bunların başlıcaları karacisim ışıması, katıların özgül ısısı, fotoelektrik hadisesi ve atomların kararlılığı ile atom tayfının açıklanması idi. Alman fizikçisi Max Planck 1900 senesinde titreşen atomların enerjilerinin sanıldığı gibi sürekli olmadığı, süreksiz kesik değerler aldığı faraziyesini ileri sürerek karacisim ışıması problemini çözdü. Enerjinin süreksiz kesik değerler almasına “kuantalanma”, her bir enerji miktarına da “kuantum” denildi. Albert Einstein 1905 senesinde Planck’ın fikirlerini ışığa tatbik ederek bir ışık hüzmesindeki enerjinin de sürekli olmayıp sonlu sayıda noktasal enerji paketlerinden (kuantumlarından) teşekkül ettiğini ileri sürerek fotoelektrik hadisesi problemini çözdü. Daha sonra bu her bir ışık enerjisi paketine (kuantumuna) “foton” denildi (1926). 1905 senesinde Einstein katıların özgül ısısı problemini de kısmen çözdü. Danimarkalı fizikçi Niels Bohr (1913) atomların kararlılığını ve atom tayfının izahını bazı faraziyeler ileri sürerek yaptı ve hidrojen atomunun enerji seviyelerini hesapladı. Compton (1922, 1923) X-ışını fotonlarının momentuma sahip zerrecikler (parçacıklar) gibi davrandığını deneysel olarak gösterdi. Böylelikle hep “dalga” olarak düşünülen ışığın bazen “madde” olarak da davrandığı hakikati ortaya çıkmış oldu. Hemen akabinde Fransız Fizikçisi de Broglie (1923) dalga karakterine sahip ışığın bazen madde karakteri de taşıdığından hareketle ters soruyu sorarak madde karakteri taşıdığı bilinen elektron gibi zerrelerin bazen de dalga karakteri taşıyabilecekleri ihtimalini ileri sürdü. Buradan hareketle Avusturyalı fizikçi Schrödinger (1926) elektron gibi zerrelerin (parçacıkların), atomların, moleküllerin dalga karakterine sahip olduklarını ve şimdi kendi adıyla anılan madde dalgası denklemini ileri sürerek hidrojen atomu enerji seviyelerini hesap etti. Shrödinger teorisiyle Bohr teorisinin anlaşılamamış bütün hususları açıklığa kavuştu. Böylelikle “kuantum mekaniği” başlamış oldu.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
09 Mayıs 2016 18:30 İLEM Konferans Salonu