Köksal Alver

1970’te Erzurum/Narman’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Mezunu. Halen Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. Öykücü. Sosyoloji Divanı dergisinin editörü. Kent, mekân, sanat, edebiyat, kültür, toplumsal tipler, sosyolojik muhayyile başlıca ilgi alanları. Siteril Hayatlar, Mahalle, Kent Sosyolojisi, Edebiyat Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Sosyoloji Okumaları Kılavuzu sosyoloji alanındaki kitapları. Saklı Yara, Çevgen, Bahane ise öykü kitaplarıdır.