GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Klasik Türk Şiirinde Sosyal Hayat

Hoca: Betül Nizam

Bu derse katılacak araştırmacıların temel mazmun bilgisine sahip olması beklenmektedir. Bu derste, Klasik Türk edebiyatının kaynaklarından biri olan sosyal yaşamın, yine Klasik Türk edebiyatındaki yansımaları üzerinde durulacaktır. Başka bir deyişle klasik dönem Osmanlı toplumunun gündelik hayatına Klasik Türk şiirinin penceresinden bakılacaktır. Bunun için öncelikle günlük hayatın birer parçası olan tabâbet, giyim-kuşam, eğlence anlayışı vs. gibi konuların Osmanlı toplumundaki durumu hakkında kısa bilgiler verilecek daha sonra seçilen beyit ve gazeller aracılığıyla bunların şiirde yer bulma şekillerine bakılacaktır. Böylece bir taraftan Klasik Türk edebiyatı metinleri detaylı bir şekilde şerh edilerek daha anlaşılır hâle getirilirken diğer yandan bu edebiyatın sosyal hayattan kopuk olmadığı gözlemlenecektir. Ders sonunda Klasik Türk edebiyatı metinlerini çözümlerken temel edebiyat ve mazmun bilgisinin yanı sıra çok çeşitli alanlarda donanıma ve literatür bilgisine sahip olma gerekliliğinin altı çizilmiş olacaktır.

Tarih Saat Yer
18 Ekim 2016 İlmi Etüdler Derneği
22 Kasım 2016 İlmi Etüdler Derneği