GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kitle İletişim Aracı ve Sanat Olarak Sinemanın Toplumsal Muhalefet Açısından İşlevi ve Muhalif Sinema

Konuşmacı: Zeynep Özarslan

Sinema, hem bir sanat olarak hem de endüstri olması nedeniyle bir kitle iletişim aracı olarak, egemen ve muhalif ideolojiler açısından toplumların kültürel yaşamlarında önemli işlevlere sahiptir. Bu bağlamda, sinema tarihi de filmleri, genellikle akımlara, ülkelere, yönetmenlere göre sınıflandırılmaktadır. İdeolojik yaklaşımlar ise muhalif öğeler barındıran filmleri “toplumsal gerçekçi filmler”, “politik filmler”, “propaganda filmleri”, “devrimci filmler” ya da “militan filmler” olarak adlandırmaktadır. Ancak muhalif öğeler barındıran filmlerin sınıflandırılmasında zaman zaman bu adlandırmalar yeterli olamamaktadır, bu nedenle bu tarz filmlerin büyük kısmını kapsayan daha geniş bir kavrama gereksinim olduğu inancıyla “muhalif sinemalar” başlığının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda bu sunumda “muhalif sinema” kavramı tanımlanmakta ve “muhalif sinemalar” sınıflandırılmaktadır.

Var olan toplumsal yapıların ötesinde daha insani bir toplum hayalini destekleyen muhalif sinemaların iktidardaki güçlerin kurgusunun muhtemel sonuçlarını gösterdiği ve toplumsal sorunların çözülmesi ya da gerçeklerin dönüştürülmesi durumunda yaşanması muhtemel gerçekleri anlattığı, kısacası toplumsal bilinçte farkındalık geliştirdiği gözlemlenmiştir.

Ayrıca sinemacılar tarafından anaakım sinemanın toplumsal bilinç ve bellek üzerindeki işlevleri tartışılmakla birlikte, muhalif sinemaların toplumsal bilinç ve bellek üzerindeki işlevleri daha az ele alınmaktadır ve genellikle yönetmen, ülke veya sinema akımları bağlamında ayrı ayrı değerlendirilmekte, tüm bunlar bütünlüklü bir halde sunulmamaktadır. Bu nedenlerle bu sunumda muhalif sinemaların toplumsal bilinç ve bellek üzerindeki işlevleri de tartışılmaktadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
07 Temmuz 2014 18:00 İLEM Konferans Salonu