GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri

Sevgi (el-mehabbe), kavramına dair etimolojik bir tahlil girişimi olan bu çalışma, sevgi kavramının İslam düşüncesinde metafizik, fıziki, ahlaki ve siyasi boyutlarına ilişkin açılımları gözler önüne sermeyi hedeflemektedir.

Çalışmada, Allah'ın sevgisi ile yaratılmışların sevgisinin mahiyet farkına işaret edilerek İslam düşünürlerinin sevgi kavramı etrafında tartıştıkları problemlere yer verilmiş; böylece İslam filozoflarının, kelam bilginlerinin ve mutasavvıfların sevgiye ilişkin yazdıkları üzerinden mukayese yapma imkanı sağlanmıştır.

İslam düşüncesine dair yazılmış metinler ışığında sevgi kavramının analizini ortaya koyan bu eser, okuyucularını sevginin bireyin ahlaki yetkinliğini kazanması ve toplumsal birlikteliğin mükemmel şekilde tesisi için vazgeçilmez bir haslet olduğu noktasında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: #sevgi #rahmet #merhamet # ülfet #ünsiyet #adalet

Özellikler:

Özellikleri:

ISBN: 978-625-7800-75-4

E-ISBN: 978-625-7800-76-1

Ebatı: 13.5X21

Baskı Tarihi: 2. Basım, Eylül 2022

Sayfa Sayısı: 184

Yayın Yönetmeni:
Yusuf Temizcan
Yayına Hazırlık:
Betül Sezgin