GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Bülten 13

EDİTÖRDEN

İLEM olarak yoğun ve bereketli bir dönemi geride bıraktık elhamdülillah. Eğitim programımız 17. dö-neminde üniversiteye henüz başlamış lisans öğren-cileri tarafından yoğun ilgi gördü ve hem kademe seminerlerimiz hem de grup danışmanlarıyla birlik-te gerçekleştirdiğimiz grup çalışmalarımız ilgi odağı olmaya devam etti. Yıllardır ürettiğimiz her iş için önemsediğimiz “özgünlük” hassasiyeti sadece İLEM kademelerinde değil; aynı zamanda İhtisas Prog-ramı kapsamında yürüttüğümüz dersler, okuma grupları ve atölyelerde de kendini göstermektedir.

İLEM’in uluslararası alandaki faaliyetleri açısından yoğun ve bereketli bir dönem geçirdik. İLEM ulus-lararası Yaz okulunu bu sene dördüncü kez gerçek-leştirdik. Geçtiğimiz dönemde uluslararası düzeyde yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini, Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler kongresini de eklemenin sevincini yaşadık. Uluslararası bilgi paylaşımı için akademik çalışmalarımızdan bir diğeri de gerçek-leştirdiğimiz “Altıncı MENA Bölgesi’nde Sosyal Dü-şünce ve Teori” (6th Social Thought and Theory in the MENA Region) konferansı oldu. Böylelikle İslam dünyasının meseleleriyle her geçen gün artarak hem hal olmaya devam ediyoruz.

Sadece uluslararası paylaşım ortamları oluşturmak-la kalmadık elbette…

İLEM Eğitim programına katılma imkânı bulama-yan Anadolu’nun farklı üniversitelerinden öğren-cileri bir araya getiren İLEM, II. Yaz Akademisiyle de Türkiye genelinde birçok öğrenciyi İstanbul’da misafir ederek akademik gelişimlerine bir nebze de olsa katkı sunma gayretinde olduk.

Her yıl gerçekleştirdiğimiz açılış konferansımızın bu yılki başlığı “İslam Düşünce Tarihi İçin Bir Dönemlendirme Önerisi”ydi.

İslamcılığın serencamını dergiler üzerinden ele al-dığımız İslamcı Dergiler Projesi kapsamında Sıtkı Türkan Kütüphanesi açıldı. Ayrıca 1980 sonrası İslamcı dergilerin ele alınacağı projenin 3. aşaması başladı. İslam Ahlak Düşüncesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen Niyet çalıştaylarındaki akademik üretim “Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet” başlığı ile yayımlandı. Bu dönem ayrıca İslam Düşünce Atlası Projesinin nihayete erdiği ve proje çalışma-larının bereketi ile bereketlendiğimiz bir dönem oldu. Üç yıldır süren proje kapsamında ortaya çıkan islamdusunceatlasi.org ve 3 ciltlik kapsamlı kitap; İslam düşünce tarihi için bütüncül bir oku-ma imkânı sunarken kişi, zaman, mekân arasındaki bağlantıları ve kesişmeleri görmeye imkân sunuyor. 200’ü aşkın bilim insanının katkı sunduğu proje aynı zamanda yeni bir dönemlendirme önerisi su-narak bugüne kadar tabu olarak bilinenlere karşı çıkarak öz güvenle önemli bir iddiayı da savunuyor. Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde hatta yıl-larda Atlas ve iddiaları konuşulmaya devam edecek.

İLEM çatısı altında Şehircilik atölyesi kapsamında ya-pılan çalışmalar “Magnetsiz Şehirler Türkiye’de Kent-lerin Dönüşümü” başlığı ile yayımlandı. Alev Erkilet ve Yunus Çolak’ın editörlüğünde hazırlanan kitap şe-hircilik çalışmaları için özgün söylemlere sahip.

Gücümüz nispetince tüm insanlığın sorunlarına çare bulmak maksadıyla dolu dolu bereketli bir dö-nem geçirme gayretinde olduk. Binleri aşan gönüllü tüm İLEM’lilerle birlikte yönelimimiz ve gayretimiz hakkın rızasını elde etmek olmuştur. Dolayısıyla yaptıklarımıza değil, rahman ve rahim olan Allah’ın mağfiretine güveniyoruz.

 

Özellikler:

2018- YIL: 6 SAYI: 13

Kategori:
Diğer