GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Bülten 12

EDİTÖRDEN

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) olarak 6 yıldır düzenli bir şekilde yayınladığımız İLEM Bülten’in 12. sayısı ile bir dönemi daha geride bırakmış bulunuyoruz. İLEM’in Ocak – Haziran 2017 döneminde gerçekleştirdiği faaliyetleri bulacağınız bu bültende düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin yanı sıra yeni projeler ve yayınların da ilk adımlarının atıldığını sizlerle paylamanın sevincini yaşıyoruz.

İLEM olarak mutad olarak gerçekleştirdiğimiz İLEM Eğitim Programı Güz ve Bahar dönemlerinde başarılı bir şekilde devam etti. İLEM Eğitim Programı öğrencileri son derslerini Ahmet Mercan tarafından verilen Modern Dönemin İmkanları ve Estetik Yolculuğumuz konferans ile yaptılar. Bunun yanı sıra İhtisas Çalışma-ları kapsamında 8 ayrı çalışma grubunda toplam 24 ayrı ders, atölye ve okuma grubu ile çalışmalarını ger-çekleştirdik. Yine İLEM bünyesinde düzenlenen sunumlar kapsamında 9 akademisyen doktora tezlerini sundu, 2 adet kitap sunumu gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıllarda hızlı bir biçimde artan İslam düşünce geleneğiyle ilgili çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşadık. İslam Ahlak Düşüncesi Projesi (İAD) kapsamında yürüttüğümüz ka-taloglama çalışmamızla “İslam Ahlâk Düşüncesi” literatürü detaylı bir biçimde taranıp tespit edildi ve literatürde yer alan çok kıymetli eserleri gün yüzünde çıkarttık. Özellikle bundan sonra bu alanda çalışma yapacak araştırmacıların işlerini kolaylaştıracak bir hizmeti online olarak erişime açtık. Yüzyıllar boyun-ca oluşmuş bulunan İslam Ahlak Düşüncesi eserlerinin taramasını gerçekleştirerek bu proje kapsamında ortaklaşa çalıştığımız İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği alt yapısında iadkatalog.ilke.org.tr adresinden on-line olarak erişilebilir. Ayrıca yapılan atölyeler, çalıştaylar sonrasında “Ahlâk ve Başkası: Modern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki”, “Ahlak ve Müeyyide”, “İslam Düşüncesinde Sevgi Teorileri” isimli kitaplar yayınladık.

Son on yılın en çok tartışılan konularından ve hiç kuşkusuz yirminci yüzyılda önemli bir yere sahip olan İslamcılık düşüncesi hakkında yapılan İslamcı Dergiler Projemizin (İDP) 2. aşamasını tamamladık. İslamcı Dergiler Projesi’nin 2. aşamasının tamamlanmasıyla birlikte İslamcı Dergiler Sempozyumu’nun ikincisini de yoğun bir katılımla gerçekleştirdik.

Türkiye için büyük öneme sahip olan İslamcılık meselesinde olduğu gibi, İslam Coğrafyası’ndaki tüm meselelerle de ilgilenmeye İLEM ailesi olarak devam ettik. “Gelin Kudüs’ü Konuşalım” ismini verdiğimiz konuşma serisinde Kudüs ve çevresi ile ilgili meseleleri dert edinmiş ilmi gayretleri bir araya toplayarak genç araştırmacılara sunduk. Yine Orta Doğu’da Din ve Siyaset seminer dizisi altında gerçekleştirdiğimiz çok sayıda programlarımızla İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinin meselelerini gündeme aldık.

Tüm bunların yanı sıra, bu yıl 6.sını gerçekleştirdiğimiz Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) Muş Alparslan Üniversitesi’nde yüzün üzerinde akademisyenin katılımıyla Muş’ta yapıldı. TLÇK’da 16 farklı disiplinden 130 bildiri sunuldu. Ayrıca İLEM Eğitim programından bu yıl mezun olan 17 öğrencimiz de bildirilerini bu kongrede sunma şansı elde ettiler.

Biz bu etkinlikleri yaparken beraberinde dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmalar yapan akademisyenlerin bir araya geldiği 4. Uluslararası İLEM Yaz Okulu’nun da hazırlıklarına devam ediyorduk. “İslam Dünyasın-da Düşüncenin Yeniden Üretimi: Metodolojik Yaklaşımlar” başlığında yapılacak olan programın hazırlık-ları tüm hızıyla devam ediyor.

Kısaca bu dönem bizim için yoğun ve keyifli geçti. Bu dönemdeki çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgilendir-me için siz kıymetli okuyucularımızı İLEM Bülten’in 12. sayısıyla baş başa bırakıyoruz.

Özellikleri:

2017- YIL: 5 SAYI: 12

Kategori:
Diğer