GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Bülten 11

EDİTÖRDEN

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) olarak 2011 Bahar ayından buyana yayınladığımız İLEM bültenin 11’inci sayısı ile karşınızdayız. İLEM’in Haziran – Aralık 2016 döneminde yaptığı etkinlikleri bula-cağınız bu bülten hem ülkemiz hem de İslam âlemi için çok sıkıntılı günlerin yaşandığı bir döneme denk geldi. Herkesçe malum olan 15 Temmuz hain askeri kalkışması ve sonrasında yaşanan terör saldırıları ile karamsar bir hava etrafımızı sardı.

İLEM olarak her daim gayemiz; insanlığın yaşamış olduğu sorunlara karşı kuşatıcı çözümler üret-mek olduğu için hiçbir zaman elimizi taşın altına koymaktan geri durmadık ve tüm bu süreçte ül-kemizin ve ümmetin bir parçası olarak sorumluluklarımız doğrultusunda çalışmalarımıza devam ettik. Darbe sonrası ilk Pazartesi İLEM Yaz Akademisini gerçekleştirdik. Ve Darbe Karşıtı Akade-misyenler Platformu’nun (DAKAP) kurulmasında rol alarak, sivil akademik kuruluşların bir araya gelmesine katkı sunduk. Buna ek olarak, uluslararası etkinliklerde bu hain kalkışmayla ilgili olarak, oturumlar gerçekleştirdik.

Elbette İLEM’in gündemi bu dönemde başka sorunları da kapsayacak şekilde yoğun ve bereketliydi.

Özellikle Batı algısı içerisinde oluşmuş ve akademimiz içine de sirayet etmiş olan İslam düşünce geleneğine dair olumsuz algılara cevap üreten Taşköprülüzade Külliyatı Projesi ve bu

proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz uluslararası sempozyum bu dönemin önemli çalışmaları ara-sındaydı. Buna ek olarak Britanya Arts & Humanities Research Council tarafından desteklenen Language Acts and Worldmaking Projesi de devam eden uluslararası çalışmalarımız arasındaydı.

Siyasi dalgalanmaların yoğun olarak yaşandığı bu dönemde İslam siyaset düşüncesi üzerine spe-külasyondan uzak bir şeyler yapmamak olmazdı. Bunun için İLEM İhtisas Çalışmaları kapsamında İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayını gerçekleştirdik.

Dünya genelinde yaşanan sığınma, göç, mültecilik gibi konular da gündemimizde yer bulurken, kafalarda oluşan sorulara bir cevap üretmek maksadıyla Göçün Sosyo Kültürel Değişim Üzerine Etkileri başlıklı uluslararası 5. STT-Mena sempozyumunu Sakarya’da gerçekleştirdik.

2016 yılının sadece son altı ayına sığdırdığımız çalışmalar bunlarla sınırlı değil. Fakat burada

bahsetmek istediğimiz İbrahim’i (a.s.) yakmak için hazırlanan ateşe su taşıyan karıncalar misali

bir araya gelen İLEM gönüldaşları bu süreçte de gerçekleştirme gayretinde oldukları çalışmalarla tarafını belli etmeye devam etti.

Siz değerli İLEM Bülten okurlarına şimdiden teşekkür eder, İLEM’in gerçekleştirdiği diğer etkinlik-lerle ilgili daha fazla bilgi edinmeniz için İLEM Bültenin 11’inci sayısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Hayırlara vesile olması duasıyla...

Özellikleri:

2016- YIL: 5 SAYI: 11

Kategori:
Diğer