GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Bülten 10

EDİTÖRDEN

Bu bültenimiz tüm İLEM’lilerin el ele bir mihenk taşını daha gönüllerine koydukları bir döneme denk geldi. 15 yılı geride bırakan İLEM gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısı ve Mensuplar buluşmasıyla yeni yönetimini belirledi. Edindiği tecrübeyi genç nesillere aktaran ve genç nesil-lerin dinamizminden beslenen İlmi Etüdler Derneği bundan sonra Süleyman Güder’in yönetim kurulu başkanlığıyla akademi camiasındaki ilmi çalışmalara katkı sunmaya devam edecek.

İLEM için bereketli geçen 2016 Bahar döneminde gerçekleştirilen etkinliklere dair detayları bu-lacağınız bu sayıda önemli çalışmalara yer verdik.

İlmi Etüdler Derneği tarafından gerçekleştirilen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi bu sene 12-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliği ile ger-çekleşti. Buna ek olarak uluslararası akademi camiasını bir araya getiren ve İslam iktisadının her yıl farklı bir yönüyle tartışmaya açıldığı İslam İktisadı Atölyesi’nin 4.’sü de İLKE ve İGİAD der-nekleri ortak girişimi ve İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde 2-3 Nisan tarihlerinde “İslam İktisadı Perspektifinde Sosyal Adalet” konusu ele alınarak gerçekleştirildi.

Birçok kişi ve kurumun takdir edip katkı sunduğu ve Türkiye’deki İslamcılık üzerine yapılan çalışmalara katkı sunan İslamcı Dergiler Projesinin 1960-80 arasını kapsayan birinci aşaması-nı tamamlayarak çalışmanın bu kısmını araştırmacıların hizmetine sunduk. Elbette bize bu da yetmedi ve proje kapsamında 1960 öncesi dönemi ele alan kısmı hayata geçirerek bu alandaki çalışmalara devam ettik.

Mevcut bilginin bir araya getirilip ilim dünyasının istifadesine sunulması İLEM’in önemli ödev-lerinden sadece bir tanesi…

İslam Düşünce Atlası Projesi kapsamında yapılan çalışmaların devam ettiği 2016 Bahar döne-minde proje önemli ilerlemeler kaydetti ve çok kısa bir zaman sonra da bu proje nihayete erecek ve ilim camiamız ile hep beraber meyvelerini topluyor olacağız.

Yeni ilim adamlarının yetişmesi gayesiyle İLEM’in kurulduğu günden buyana devam eden Eği-tim Programı kapsamında bu dönemde de önemli çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara ek olarak bu sene ilki gerçekleştirilecek olan İLEM Yaz Akademisi’yle İLEM, Anadolu’ya bir köprü kurarak Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek olan akademisyenlere 17-24 Temmuz tarihlerinde kapıla-rını açacak.

İLEM İhtisas ise tahlilden neşre uzanan çalışmalarına bu dönemde de devam etti ve genç aka-demisyenlerin bilgiyi paylaşmalarına, tartışmalarına ve üreterek çoğaltmalarına imkan sağladı.

Hâsılı İLEM bu dönemde de, İbrahim Peygamberi yakmak için hazırlanan batılın ateşini söndür-me gayesiyle su taşıyan karınca misali tarafının Hak’tan yana olduğunu göstermeye devam etti.

Hayırlara vesile olması duasıyla…

Özellikler:

2016- YIL: 5 SAYI: 10

Kategori:
Diğer