GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

25 Mart 2023

Bugünü Geçmişe Yansıtmak: Türk Tarih Tezi'nde Yeni Bir İslam Yorumu Arayışı (1932-1937)

Cumhuriyet ideolojisinin parçalı tarih anlayışı birçok problem ve paradoks taşıyor. 1930'lu yıllarda inşa edilmeye çalışılan Türk Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi ve aynı dönemde yazdırılan Tarih ders kitapları da öyle. Türkçe Kur'an, Türkçe ibadet, Türk müslümanlığı, Türkçe ezan gibi...

Esas problem öbekleri bir taraftan İslam paranteze alınıp baskılanırken eşzamanlı olarak yeni eğitim, kültür, tarih anlayışlarının İslamiyetle, "Türk"le irtibatlı olarak İslam tarih ve kültürüyle alt düzeyde ve "biçimsizleştirilerek" ilişkilendirilmesinde ortaya çıkıyor. Elbette dinin modern-laik-milliyetçi yorumlarıyla...

Türk Tarih Tezi hazırlıkları sırasında İslam düşüncesi unsurlarının devreye sokulması ve bu alanda muhtevaları ve siyasetleri itibariyle önemsenmesi gereken metinlerin ehliyetli kişilere yazdırılması da bu politikaların ve ideolojik arayışların bir parçası. Onun için imkanlı tarafları olduğu kadar, belki daha fazla problemli ve paradoksal yönleri var.

Bu çalışmada çoğu bilinmeyen veya bu çerçevede ele alınmayan metinlerden yola çıkarak mesele tetkik ve tahlil ediliyor.

Özellikleri:

ISBN: 978-625-7800-92-1

EISBN: 978-625-7800-93-8

Baskı Tarihi: Ocak 2023

Ebat: 16.5x24

Sayfa Sayısı: 463

Yazar:
Aynur Singin
Yayın Yönetmeni:
Yusuf Temizcan
Yayına Hazırlık:
Betül Sezgin