GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

05 Ekim 2021

9. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı

9. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) Bildiriler Kitabı Yayımlandı!

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 15-17 Nisan 2021 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle İlmi Etüdler Derneği, Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşmesi planlandı. O dönemde ortaya çıkan küresel salgın nedeniyle kongre yüz yüze gerçekleştirilemedi. Katılımcılar tarafından ortaya konulan emeğin kalıcı hale dönüşmesi amacıyla bu kitap yayınlanmıştır. 9. TLÇK Bildiriler Kitabı, kongreye gerçekleşen 650 başvuru arasından kabul edilen tebliğlerden hazırlanmış kapsamlı bir derlemedir. Kongre’ye kabul edilen 117 bildiri sonrasında hakemlik ve editörlük süreçlerinden geçirilerek 4 ciltlik bir kitapta toplanmıştır.

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), Sosyal Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ulusal bir kongredir. TLÇK, genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı imkânı sunarak lisansüstü çalışmaların niteliğini artırmayı ve bilim dünyasına kazandırılmasını amaçlamaktadır. Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmak için disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Hazırlanan 4 ciltlik esere tlck.org.tr üzerinden erişebilirsiniz.

Cilt I

Cilt II

Cilt III

Cilt IV

Özellikleri:

Yayın Türü: Kitap

Yayın Tarihi: Ekim 2021

Cilt Sayısı: 4

Kategori:
Diğer