GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

24 Temmuz 2019

4. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

Dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen uluslararası lisan­süstü öğrencilerinin akademik çalışmalarını sunabilmeleri, bilgi paylaşı­mında bulunabilmeleri, çeşitli atölyeler ve farklı etkinliklerle ortak çalış­malar üretebilmeleri amacıyla “Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi” düzenlenmektedir.

4. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi, 22-24 Kasım 2018 ta­rihleri arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İlmi Etüdler Derneği (İLEM) iş birliğiyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni­versitesi ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Elinizde 2 cilt halinde sunulan bu eser, 4. Uluslararası Öğrenciler Sos­yal Bilimler Kongresi’nde sunulan seçilmiş bildirilerden oluşmaktadır. Bu anlamda elinizdeki kitapta Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İla­hiyat, İletişim Bilimleri, Psikoloji, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler gibi alanların yanı sıra sosyal bilimlerin diğer bilim dallarına ait İngilizce ve Türkçe makaleler bulabileceksiniz.

International Students Social Sciences Congress is organised to bring together postgraduate students who come to our country for their studies. The purpose is for them to share knowledge, take part in workshops and other activities in order to create joint projects in the future. 4th International Students Social Sciences Congress took place in Nevşehir Hacı Bektaş Veli University on 22- 24 November 2018 in collaboration with Scientific Studies Association (ILEM) and Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTB).

This two-volume book consists of the proceedings presented in the 4th International Students Social Sciences Congress. In this book you will find articles from various fields such as Literature, Educational Science, Philosophy, Law, Economics, Theology, Communication Science, Psychology, Art History, Political Science, Sociology, History, and International Relations. Additionally, works related to other fields of social sciences can also be found in the book – both in English and Turkish languages.

 

Cilt / Volume I

Cilt / Volume II

Özellikler:

Çıkış Tarihi: Temmuz 2019


Yayınevi: İlem Kitaplığı

 

Sayfa Sayıları: 542 - 522

 

ISBN: 978-605-7824-05-9 (1.c) • TAKIM NO: 978-605-7824-04-2 (Tk)

ISBN: 978-605-7824-07-3 (2.c) • TAKIM NO: 978-605-7824-04-2 (Tk)

Kategori:
Diğer