GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Rümeysa Altındiş

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Hali hazırda Marmara Üniversitesi İslam Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup “İslam Hukuku ve İngiliz Hukukunun Akdin Kuruluşu Bakımından Mukayesesi” başlıklı tezini yazmaktadır. Aynı zamanda Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.