GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Cemile Rümeysa Mehani

Konya’da doğdu. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, aynı zamanda Çeviribilim (İngilizce) bölümünde yan dal eğitimini tamamladı. Aynı üniversiteden Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans derecesini aldı. Çalışmalarını ekoeleştiri, kurmaca metinlerde etik temsil problemi ve posthümanist yaklaşımlar odağında sürdürmektedir.