GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Büşra Bulut

2011-2016 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2019 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Cumhuriyet tarihi alanında “Çok Partili Haya Geçişte Devlet Adamlarının Görsel Temsilleri (1946-1960)” isimli yüksek lisans tezini sunmuştur. İslamcı Dergiler Projesi (İDP) proje koordinatör yardımcılığının yanısıra, İDP Sözlü Tarih uzmanı olarak da görev almıştır. Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası (TYH) projesinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Çalışma alanları arasında; Türkiye siyasal düşünce tarihi, görsel tarih ve İslamcı kadın hareketleri bulunmaktadır.