GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Behlül Düzenli

1992 Mısır el-Ezher üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. 1995 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku bölümünde, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez danışmanlığında 'İstanbul Müftülüğü Kütüphanesinde Bulunan Meşihat Fetvaları' teziyle yüksek lisansını; 2007 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku bölümünde, Prof. Dr. Ahmet Yaman danışmanlığında 'Osmanlı Hukukçusu Şeyhülislam Ebussuud Efendi ve Fetvaları' teziyle doktorasını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi 17. Dönem ihtisas bölümü mezunu olan Düzenli'nin fetva tarihi, müzik ve tıp tarihi ile ilgili tebliğ ve makaleleri bulunmaktadır. Arapça-Türkçe Sözlük (Damla Yay.), Adab ve Erkanıyla Müezzinlik (Damla Yay.) yayınlanmış eserlerindendir. Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin Ma'ruzat'I (Edisyon kritik), Osmanlı Şeyhülislamlık Kurumu Gayrimüslim Fetvaları (Fetva kaynaklarından derleme), İslam Kültür Tarihinde Musiki, Müzik Fıkhına Giriş, İbnü'l-Kayyım el-Cevziyye'nin İ'lamü'l-Muvakkıin tercümesi yayına hazır eserlerindendir.