GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kemalizm'in 'Ulusalcılık' Biçiminde Yeniden Üretimi: Cumhuriyet'in 75. Yıl Kutlamaları

Konuşmacı: Abdül Samet Çelikçi

Bu yüksek lisans tezi, Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’de küreselleşmeye ve kimlik politikalarının yükselişine bağlı olarak ciddi bir meşruiyet krizi yaşayan Kemalizm’in “ulusalcılık” biçiminde yeniden üretilmesi sürecini, 1998 yılında gerçekleştirilen “Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları” örneği üzerinden incelemeyi hedeflemektedir. Bu tezin iddiası, Kemalizm’in, 90’lı yılların başında yaşadığı meşruiyet sarsıntısının ardından yine 90’lı yıllar boyunca yeniden -ancak bu kez Kemalizm’in klasik anlamıyla değil de “ulusalcılık” biçiminde- üretildiğidir. Bunun yanı sıra, adı geçen kutlamaların, dönemin siyasi atmosferine bağlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut siyasal rejimine tehdit oluşturduğu düşünülen Kürt siyasi hareketine ve özellikle siyasal İslam’a karşı tepki olarak gerçekleştirildiği ve kutlamaların amacının söz konusu “tehdit” unsurları karşısında mevcut siyasal rejimin meşruiyetini pekiştirmek olduğu iddia edilmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. kuruluş yıldönümü kutlamalarının özel bir siyasal anlama sahip olduğu ve kutlamaların önceki yıllardan gerek biçimsel gerekse içerik olarak farklı bir tarzda gerçekleştirildiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Gerçekleştirilecek olan sunumda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. kuruluş yıldönümü kutlamalarının “Kemalizm’in ulusalcılık biçiminde yeniden üretilmesi süreci”nin özelliklerini yansıttığı ve bu sürecin öncülüğünü yaptığı dikkatlere sunulmuştur.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
14 Aralık 2013 16:00 17:30 İlmi Etüdler Derneği