GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kelâm Bilim İlişkisi (Modern)

Kelâm ilminin başta gelen özelliklerinden biri, fizik ve kozmolojiye dair tartışmaların önemli yer tutmasıdır. Klasik İslâm medeniyeti muhiti içinde fizik bilimlerini, özellikle de madde, boşluk, zaman, mekân ve hareket gibi konuları ilk defa tartışmaya başlayan kelâmcıların, bu türden konulara ilgi duymalarının sebebi İslâm’ın itikâdî esaslarını temellendirip savunmak olarak görülse de kelâmcılar tarafından geliştirilen fizik teorilerinin gelişmiş yapısı onların bu türden konularla birer hakikat arayıcısı olarak da meşgul olduklarını ortaya koymaktadır. Ancak belli bir dönem sonrasında İslâm dünyasının içinde bulunduğu şartlara da bağlı olarak kelâmda bilimsel ve felsefi konulara ilginin azaldığı görülmektedir. Diğer taraftan bilim, gerçekleştirdiği keşif ve kuramlarla evren hakkındaki kavrayışımızın, insanlık tarihinin tümünde olduğundan daha büyük ölçüde artmasını sağladı. Bu gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yeni kozmoloji, pozitivist bilim anlayışına son vererek gerçekliğin ancak farklı bilgi alanlarının devreye girdiği bütüncül bakış açılarıyla kavranabileceğini kabul eden bir yaklaşımı ortaya çıkardı. Bilimin evreni anlama ve kavramada insanlığa yepyeni ufuklar açtığı; din, felsefe ve bilim arasındaki sınırların inceldiği; bu bağlamda Tanrı’nın varlığı, evrenle ilişkisi gibi anlam arayışına ilişkin meselelerin bilimsel bir zemin üzerinden tartışıldığı günümüzde, Kelâm Bilim İlişkisi dersinin amacı, kelâmın ortaya çıkışından itibaren sahip olduğu, ancak daha sonra unutulmaya yüz tutan bilimsel boyutlarını hatırlamak; böylelikle de İslâm inanç esaslarını temellendirip savunmada günümüz anlam dünyasına hitap eden yeni yaklaşımlar geliştirebilmesini sağlamaktadır.

Tarih Saat Yer
16 Mart 2018 18:00 İLEM
23 Mart 2018 18:00 İLEM
30 Mart 2018 18:00 İLEM
06 Nisan 2018 18:00 İLEM
13 Nisan 2018 18:00 İLEM
20 Nisan 2018 18:00 İLEM
27 Nisan 2018 18:00 İLEM
04 Mayıs 2018 18:00 İLEM