GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kelam İlminde Yeni Eğilimler

Konuşmacı: Osman Demir

'Kelam İlminde Yeni Eğilimler' başlığını taşıyan bu seminerde, günün sosyal-kültürel şartlarına bağlı olarak İslam itikadının temellendirilmesi ve savunulması noktasında ortaya çıkan yeni eğilimler; konular, problemler ve araştırma sahaları ele alınmıştır. Tarihi süreci tespit etmek bakımından Yeni İlmi Kelâm dönemi olarak nitelenen ve İzmirli İsmail Hakkı’nın aynı isimli eseriyle başlayan dönemle bağlantı kurularak meseleler ele alınmıştır. Güncel bir disiplin olan kelâmı bugün bekleyen sorunların ne olduğu, bu bağlamda geleneksel malumatı nasıl değerlendireceğimiz ve ne tür metodolojik değişikliklere gitmeliyiz vb. sorulara da cevap aranmıştır. Özellikle İslâm inancının temelini oluşturan uluhiyet-nübüvvet ve âhiret ekseninde ve modern örnekler etrafında konu irdelenecek ve kelâmın günün ihtiyaçlarına cevap veren bir formasyon olduğunun altı çizilmiştir.

DEĞERLENDİRME YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
27 Nisan 2013 18:00 İLEM Konferans Salonu