GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kavramsal Anlamda Muhalefet

Konuşmacı: Besim F. Dellaloğlu

Bu seminerde “muhalefet” kavramı özellikle modern toplumsallığın oluşumu ve gelişimi çerçevesinde ele alınacaktır. Muhalefet kavramı, ulus devlet, yurttaşlık, modern kamusallık, sivil toplum, katılım vb. kavramlarla ilişki içinde tartışılmıştır. Ayrıca modernlik ile modernleşme arasında bir ayrım yapılarak muhalefet kavramı açısından Batı ile Türkiye arasında bir karşılaştırma yapılmaya da çalışılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
03 Mayıs 2014 18:00 İLEM Konferans Salonu