GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Karşılaştırmalı Modern Öykü

Hoca: Hale Sert

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 17 Ekim – 21 Kasım 2017 (6 Hafta)

Bu programda 19. Yüzyıldan başlayarak gelişen öykü türünün serüveni ele alınacak, Batı ve Rus öyküsünden örnekler Türk öyküsü ile birlikte incelenecektir. Öncelikle öykünün tür olarak ortaya çıkışının tarihsel koşulları, bu türün temel özellikleri ve imkânları üzerinde durulması daha sonra ise Türk öyküsünün gelişiminin hem geleneğin etkisi ve dönüşümü hem de modernist öykünün etkisi bağlamında irdelenmesi hedeflenmektedir. Bu programda ele alınacak öykülerde türün belirleyici özelliklerini nasıl kullandıklarına bakılacaktır. Bu bağlamda Türk öyküsünün gelişimi, farklı coğrafyaların öyküsüyle yan yana belirli başlıklar altında ele alınacaktır. Örneğin modernist öykünün kurucularından Çehov, İngiltere’deki yansıması Katherine Mansfield ve bizde onu en çok örnek alan öncü öykücülerimizden Memduh Şevket Esendal’ın öyküleriyle birlikte okunacaktır. Büyülü gerçekçilik akımı, Gabriel Garcia Marquez, Julio Cortazar’ın öyküleri ve Onat Kutlar’ın öyküleri ile birlikte değerlendirilecektir.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

  • Aysu Erden. Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri. Bizim Büro Basımevi, 2010.
  • Necip Tosun. Modern Öykü Kuramı. Hece, 2011.
  • Necip Tosun. Öykücülüğümüzün Kırk Kapısı. Hece, 2013.
  • Hüseyin Su. Öykümüzün Hikayesi. Hece, 2010.
  • Semih Gümüş. Öykünün Bahçesi. Can, 2008.
  • Murat Gülsoy. Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık. Can, 2016.
  • Terry Eagleton. Edebiyat Nasıl Okunur. Çev. Elif Ersavcı. İletişim, 2015.
  • H.E. Bates. Kısa Öykü: Yazınsal Bir Tür Olarak. Çev. Gökçen Ezber. Bilge Kültür Sanat, 2013.

Program İçeriği

1. Hafta: Bir Tür Olarak Öykü

2. Hafta: Modernizmin Eleştirel Dili: Bilinç Akışı

3. Hafta: Atmosfer ve Karakter Kurabilme

4. Hafta: Öykü Dili

5. Hafta: Anlatıcının Konumu

6. Hafta: İroni 

Tarih Saat Yer
17 Ekim 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği
24 Ekim 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği
31 Ekim 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği
07 Kasım 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği
14 Kasım 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği
21 Kasım 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği