GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi: Bilim Devrimi Okumaları

Bu derste modern bilimin oluşumunda yer alan ve XX. yüzyılın ilk yarısında "Bilim Devrimi" diye adlandırılan; büyük oranda XVII. yüzyılda vuku bulduğu kabul edilen olgunun arka-planı, tarihî, coğrafî, siyâsî, iktisâdî, askerî, dinî vb... şartları ele alınacak; ayrıca temel nazarî sorunlar, ileri gelen kişiler ve önemli eserler üzerinden takip edilerek 'Doğa'nın beşerî idrâki konusunda ortaya çıkan dönüşümler izlenecektir. Bu çerçevede Orta-çağ Avrupa'sının mirâsı, İslâm medeniyetiyle ilişkiler, XV. yüzyılda ortaya çıkan teolojik, epistemolojik ve informatik bunalımlar, Rönesans ve Reform hareketlerinin ilmî gelişmelere etkisi; Copernicus sonrası gelişmeler; yeni bir 'bütün' arayışının macerası; ortaya çıkan farklı dünya resimleri; geleneksel tutumların tepkisi;yeni dünya resimlerinin felsefî yorumları; eski ve yeni kurumların gelişmeler karşısındaki tutumları; yeni bilginin dolaşımı ve kamusallaşması süreçleri ile bunları mümkün kılan araçlar ve ortamlar; yeni bilme zihniyetinin empirik-mekanik ve matematik karakterinin en temel özellikleri; deney fikrinin yükselişi ve kamusallaşması; bu yüzyılda bilim devriminin oluşumunda etkin rol almış isimlerin mensup oldukları entelektüel ağlar ve seyahatleri gibi pek çok konu ana hatlarıyla ele alınacaktır.

Tarih Saat Yer
20 Ekim 2017 İlmi Etüdler Derneği
08 Aralık 2017 İlmi Etüdler Derneği