GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Karl Marx ve Max Weber'in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları

Ülkemizde oluşturulan ilmi birikimi paylaşmak maksadıyla İLEM?de ayda bir düzenlenen tez sunumlarında bu ay Lütfi Sunar, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü?nde hazırladığı 'Karl Marx ve Max Weber'in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları' başlıklı doktora tezini bizlerle paylaşacak. Program 20 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de İlmi Etüdler Derneği'nde gerçekleşecektir.

Lütfi Sunar lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisansını 'Emperyalizmi Anlamak: Teorik Yaklaşımlar' başlıklı teziyle 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Ardından başladığı doktora çalışmasını ise Prof. Dr. İsmail Coşkun'un danışmanlığında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Halen aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sosyolojik teorinin anlaşılmasına eleştirel bir katkı sunan bu çalışmada Marx ve Weber'in Doğu toplumlarına dair çözümlemeleri karşılaştırmalı bir biçimde incelenmektedir. Bu çerçevede onların Doğu toplumlarını ele alırken kullandıkları teorik çerçeve, kavramsal dil ve kaynakları incelenerek onların birbirine yakınlaşmalarının sosyolojik düşünce bakımından anlamı değerlendirilmektedir.