GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

IX./XV. asır Kahire'sinde Bilgi ve Toplum

Konuşmacı: Büşra Sıdıka Kaya

IX./XV. asır Kahire’sinde bilgi ve toplum ilişkilerini Sehâvî’nin ed-Dav’ü'l-lâmi´ adlı eseri bağlamında ele aldığımız bu çalışmada, öncelikle tabakat eserleri üzerinden İslam medeniyeti birikimini anlama amacıyla yola çıkılmıştır. Çalışmamızda IX./XV. asrın öncesi ve sonrasıyla birlikte İslâm dünyasında ilmî faaliyetler, ulemânın rolü, ortaya konan eserler ve faaliyet türleri üzerinden değerlendirme fırsatı bulmuş olmaktayız. Bu çalışma "büyük fitne" olarak adlandırılan Moğol istilası sonrası İslâm topraklarının büyük kayıplar yaşadığı bir dönemde, kurtarılmış bölge mesabesinde, ilmî faaliyetlerin bütün hızıyla devam ettiği Kahire şehri ile sınırlandırılmıştır. Ele aldığımız dönemin İslam ilimleri çalışmaları açısından en önemli özelliği ise dört Sünnî mezhebin yüksek öğretiminin aynı medrese çatısı altında gerçekleştirilmesidir. Bu noktada çalışmamız IX./XV. asır Kahire'sinde İslami ilimlerin yüksek öğretiminde, ulemânın bilgi ve toplumla olan irtibatı, medrese, ulemâ aileleri ve otorite meselesi üzerinden tartışmasını sürdürecek ve dönemi anlamaya çalışacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
01 Aralık 2018 17:30 İlmi Etüdler Derneği