GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İstanbul’da bir “İslam Mahallesi” örneği olarak; Kasap İlyas Bey Mahallesi

Konuşmacı: Semih Yakut

Bu sunum II. Mehmet’in İstanbul’u fethinden Osmanlı Devleti’nin pozitivist yaklaşımlı şehir tasarımına kadarki sürede bir “İslam Mahallesi” örneği teşkil eden Kasap İlyas Bey mahallesi, cami ve haziresini konu almaktadır. Kasap İlyas Bey Mahallesi İstanbul’un fethinden sonra kurulan diğer Müslüman İstanbul Mahalleri gibi kurgulanıp, Bizans İstanbul’undan ilkesel ve yaşantısal bir farklılıkla çok kısa bir zamanda kurulup, uzun yıllar varlığına devam edecektir. Bu ilke ve yaşam farklılığı Hristiyan Konstantinopolis şehrinin yerine artık Müslüman İstanbul şehri ortaya çıkmasına vesile olacaktır. İstanbul şehri 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yerini pozitivist yaklaşımlı şehir kurgusuna bırakması sonucunda, -Cumhuriyet İstanbul’unda da bu durum değişmeyip devam edecektir- günümüze gelindiğinde artık Müslüman ya da diğer dini gruplara mensup birinin yaşayacağı bir İslam şehri yerine kimliksiz ve özelliksiz bir İstanbul ortaya çıkmıştır. 2008 yılındaki İBB’nin mahalleler üzerine yaptığı son düzenlenmeyle Kasap İlyas Bey Mahallesi diye bir İstanbul Mahallesi bulunmamaktadır. Ve pozitivist yaklaşımlı şehir kurgusu tüm hızıyla devam etmektedir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
05 Kasım 2016 17:30 19:00 İlmi Etüdler Derneği