İsmail Güleç

Prof. Dr. İsmail Güleç, 1970 yılında Kadıköy’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kadıköy’de lisans, yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak (1996-2005) çalıştıktan sonra öğretim üyesi olarak Sakarya Üniversitesine geçti (2005-2015). Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eski Türk Edebiyatı ve Tasavvuf Edebiyatı üzerinde çalıştığı alanlardır. Alanıyla ilgili yayınlanmış birçok makale ve kitabı bulunmaktadır. Kitaplarından bazıları şunlardır: İsmail Hakkı Bursevi, Ruhü’l-Mesnevi, Kaside-i Masnua, Türk Edebiyatında Mesnevi Tercüme ve Şerhleri, Sadık Vicdani- Hurufilik ve Bektaşilik, Ortaçağda Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi. (Neslihan Demiriz ile birlikte). Mesnevi’den Hayvan Hikâyeleri.