İslam’ın İlk Yıllarında Şiirin Serüveni


Konuşmacı İsmail Güleç

Kuran-ı Kerim’in nazil olduğu toplum için şiir ve hitabet oldukça önemli idi ve toplum hayatının merkezinde yer alıyordu. Müşriklerin Kuran’ı şiirle karşılaştırmaları ve onu şiire benzetmeleri, Hz.   Peygamber’e   de   şair   demeleri   karşısında   Kuran’da   konu   ile   ilgili   ayetlerin   olmaması düşünülemezdi. Müslümanlar kuvvetlendikçe ve sonunda muzaffer olunca şiir ve şairle ilgili tutum ve davranışları da değişmeye başladı.

Bu konuşmada   bu   değişimin   izlerini   süreceğiz.  Kuran’da  geçen   şiir ile geçen ifadelerden başlayarak Mekke döneminde ve Medine döneminde şiirin Müslümanlar için ne anlam ifade etmeye çalışacağını anlayacağız ve Hz. Peygamber’in şiir ve şaire karşı tutumunu irdeleyeceğiz. Ardından büyük bir şiir medeniyeti bırakan Hz. Peygamber için yazılan ve söylenen şiirlerden örnek vererek şairlerin gözüyle de Hz. Peygamber’i tanımaya çalışacağız.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
05 Ocak 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
Takvime Ekle
İslam’ın İlk Yıllarında Şiirin Serüveni