GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Islamic Economic

 

İki bölümden oluşan bu kitabın ilk bölümünde kavramsal ve metodolojik tartışmalar, ikinci bölümde İslam ekonomisine ilişkin konular ele alınmaktadır. İslam ekonomisinin kavramsal ve bilimsel düzeye ulaşmamasının nedenlerini tartıştığı makalesinde Fahim Han, en önemli sebebin vizyon eksikliği olduğunu iddia eder. Ayrıca Khan, İslam ekonomisinin bağımsız bir bilimsel disiplin olarak tanınması gerektiğini ve bu disiplinin kendi değerleri açısından geliştirilmesi gerektiğini söyler. Asad Zaman ise İslam ekonomisinin yeniden tanımlanması gerektiğini iddia ettiği makalesinde söz konusu alanı üç bölüme ayırır: Bireyin yaşadığı ve ekonomik konularda Allah’ın emirlerinin uygulandığı mikro düzey; yakın toplumu ilgilendiren mezo-orta düzey; ve ümmeti genel olarak ilgilendiren makro düzey... Öte yandan, Abul Hassan, İslam ekonomisi alanında bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları günümüze kadar değerlendirir, disiplinin geleceği hakkında ve sahaya ilişkin metodolojik olarak neler yapılabileceğini tartışır. İlk bölümün son yazısında, Şennur Özdemir konuya farklı bir perspektiften yaklaşır ve bir İslam ekonomisinin olanaklarını tartışır.


Özellikleri:

ISBN: 978-144-387-456-4

Çıkış Tarihi: Nisan 2015

Yayınevi: Cambridge Scholars Publishing

Sayfa Sayısı: 255