GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslamda Bedeni Yazmak

Konuşmacı: İrvin Cemil Schick

Bilhassa Türkiye, İran ve Hindistan’da yaygın olan yazı-resim sanatı genellikle tasvir yasağını atlatmağa yönelik bir hîle-i şeriyye olarak nitelendirilmiştir. Bu sunumda konuya alternatif bir bakış önerilecek, yazı ile oluşturulan resimlerin özgül bir dil ve anlatı teşkil ettiği ve Allah’ın hilkatteki âyetlerini görünür kılmak işlevini yerine getirdiği ileri sürülmüştür. Bu bağlamda gerek tasavvuf ehlinin, gerekse dîvân şairlerinin insan bedenini çeşitli mazmunlar aracılığıyla yazıya benzetmesi gözden geçirilecek, böylece kâinatın “hâme-i emr-i kün” ile yazılmış bir metin olduğu, müminin bu metinle Kur’ân’ı birlikte okuyarak Rabb’ini tanıması gerektiği fikrinin nasıl desteklendiği anlatılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
16 Kasım 2013 18:00 İLEM Konferans Salonu