GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

23 Mayıs 2018İslamcılığın İlk 50 Yılına Bir Bakış "İslam'ı Uyandırmak"

Son zamanlarda İslam dünyasında ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler, Müslümanları ve İslamcılık düşüncesini tekrar tartışmaların merkezine taşımıştır. Bu ilgi akabinde, İslamcılık alanında yapılan çalışmaların ve yayınların sayısında ciddi bir hareketlilik ve artış görülmeye başlamıştır. İslamcılık düşüncesinin bu kadar canlı bir konu olmasında, onun bir anlamda hayatın farklı alanlarına nüfuz etmesi etkili olmuştur. Ancak çok tartışılan ve konuşulan birçok meselede olduğu gibi İslamcılıkla ilgili tartışmaların da en büyük sorunlarından birisi tekrara düşme eğilimidir. Bu sorunu aşmak için meseleyi genel hatları ile ele alan çalışmalardan, daha özel ve ayrıntılı inceleyen çalışmalara yönelmek gerekmektedir.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından 2013 yılında hayata geçirilen İslamcı Dergiler Projesi, İslamcılık düşüncesine ve üzerine yapılan tartışmalara yeni bir boyut kazandırmak ve İslamcılık düşüncesinin en önemli birincil kaynaklarından olan dergiler vasıtasıyla İslamcılığa dair meselelerin yeniden düşünülmesine bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kitap bu çabanın bir ürünü olarak 11- 12 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen “1960 Öncesinde İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu’nda sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.

İslamcılık düşüncesinin ilk defa dergilerde filizlendiği ve biçimlendiği 1908’den 1960’a kadar uzanan süreci merkeze almakta ve dönemin önemli dergilerinin temel dinamiklerini, kurucu isimlerini ve tartışma alanlarını incelemektedir. İslamcılık çalışmaları alanında uzman akademisyenlerin makalelerini içeren bu eserde, Mehmet Akif, Eşref Edib, Bediüzzaman Said Nursi, Said Halim Paşa, Ahmet Hamdi Akseki, Ömer Rıza Doğrul, Şemseddin Günaltay, Emrullah Efendi, Abdurrahim Zapsu, Ziya Şakir, Osman Yüksel Serdengeçti gibi farklı dönemlerde İslamcılık düşüncesi ile ilişkili isimlere yakın bir okuma yapılmıştır. Bu bağlamda İslamcılık düşüncesinin oluşumunda, gelişiminde ve aktarımında önemli işlevlere sahip olan Sırât-ı Müstakîm, Sebilürreşad, Volkan, Teârüf-i Müslimîn, İslam Türk Mecmuası, Hareket, Serdengeçti, Hikmet, Ehl-i Sünnet, Cerîde-i İlmiyye, Hak, İslam’ın Nuru ve Selamet gibi dergiler odağa alınmıştır. 1908-1960 yılları arasında yayımlanan İslamcı dergiler zengin bir perspektiften tarihî bir sorgulama yapılarak incelenmiş ve böylece İslamcılık düşüncesinin belli kırılma noktaları, temayülleri, süreklilikleri ve toplumun diğer bileşenleriyle olan ilişkisi gösterilmeye çalışılmıştır.

Katkıda Bulunanlar:  Abdullah Durmuş, Ahmet Dursun, Ahmet Kanlıdere, Ahmet Koçak, Alev Erkilet, Ali Osman Çakmak, Ali Özcan, Asım Öz, Ayşe Polat, Bayram Ali Çetinkaya, Bedir Sala, Birsen Banu Okutan, Cahid Şenel, Elyesa Koytak, Ercan Şen, Ertuğrul Meşe, Fahrettin Gün, Güngör Göçer, Hüseyin Hansu, İsmail Cebeci, Kamil Büyüker, Kamil Çoştu, M. Salih Arı-İbrahim Halil Ozan, Mahmut Hakkı Akın, Mehmet Birekul, Mehmet Erken, Mine Alpay Gün, Muharrem Samet Bilgin, Mustafa Gündüz, Mustafa Özel, Necdet Subaşı, S. Kurtuluş Kayalı, Şenol Gündoğdu, Vahdettin Işık, Yasin Beyaz, Yasin Özdemir, Yusuf Turan Günaydın