GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslamcı Dergiler Sempozyumu Bağlarbaşı Kültür Merkezinde Devam Ediyor

İlmi Etüdler Derneği’nin Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirdiği İslamcı Dergiler Sempozyumu 14 Mart Cuma günü Bağlarbaşı Kültür Merkezinde devam ediyor.

Berat Açılın Oturum başkanlığında gerçekleşen “İslamcılığın Yerel Dili: Edebiyat Dergileri” başlıklı oturumda Ali Göçer, “Büyük Duruş: Edebiyat Dergisi” başlıklı sunumuyla Nuri Pakdil öncülüğünde çıkan Edebiyat dergisinin tarihsel serencamına değindi. Göçer sunumunda Edebiyat dergisinin benimsediği öztürkçe dilden dolayı aldığı eleştirilere de yer verdi.

“Mavera Dergisinin Yetiştiricilik Rolü ve Kendinden Sonraki Döneme Etkileri” başlıklı sunumu gerçekleştiren Büşra Sürgit ise Cumhuriyetin ilanından sonra piyasaya çıkan edebiyat dergilerine değinerek bu dergilerin Türk Edebiyatının modernleşmesinde büyük önemi olduğuna dikkat çekti. Sürgit, Mavera dergisinin de Türk Edebiyatının modernleşme sürecine katkı sunduğunu belirtti. Derginin yayın hayatı hakkında da bilgi veren Büşra Sürgit, “Cahit Zarifoğlu, M. Akif İnan, Erdem Bayazıt, Alâeddin Özdenören ve Rasim Özdenören, edebi ürünleri ve derginin yayımlanması konusundaki çabaları ve misyonlarıyla âdeta birer hoca gibi çalışmışlardır. “Okuyucularla” köşesini yöneten Cahit Zarifoğlu’nun önemsedi­ği, kendisinde gelecek gördüğü, yüreklendirdiği ve yol yöntem gösterdiği pek çok isim, sonraki dönemlerde edebiyatımızın kazancı olmuştur.” şeklinde konuştu.

“Diriliş Dergisinde Tarih İlgisi ve Sonuçları” başlıklı sunumunda Yunus Emre Özsaray, tarihi olayların güncele ve geleceğe dair çıkarımlar yapmak amacıyla çeşitli çevrelerce farklı biçimlerde yorumlandığına dikkat çekti. Özsaray konuşmasında Sezai Karakoç’tan alıntı yaparak Diriliş dergisinin tarih anlayışını şu sözlerle özetledi.

“İslam medeniyeti kendini ilk insandan itibaren başlamış kabul etmek, peygamberleri en yüce makamda görmek ve o güne kadar, temelde vahiy medeniyetinden geçme nice düşünce ve sanat verimini yeniden gözden geçirip kendi özüyle yoğurmak suretiyle, hakikatin ve tüm insanlığın medeniyeti şeklinde vaz etmiştir.”

M. Oğuzhan Çolak, İ.Enes Aksu, Y. Emre Tapan, tarafından hazırlanan ve M. Oğuzha Çolak’ın sunduğu “İslamcılığın Komünizme Bakışı: Büyük Doğu Mecmuası’nda Anti-Komünist Propaganda” başlıklı tebliğde Necip Fazıl ve milliyetçi-muhafazakar kesimin düşünce hayatı ve bu düşüncenin Büyük Doğu mecmuası etrafında oluşturduğu anti-komünist propaganda üzerinde duruldu. Çolak sunumunda “Dönem itibariyle bakıldığında İslamcıların İslam’a ve kendi varlıklarına karşı algıladıkları en büyük tehditlerden birisinin o yıl­larda dünyada oldukça yayılmış olan komünizm hareketi ve dolayısıyla da bu hareketin hâmisi konumunda bulunan Sovyetler Birliği olduğu görülmektedir. Büyük Doğu’nun yayın politikasına baktığımızda bu konunun üzerine sıkça eğilindiği ve bahsi geçen tehdide karşı oldukça etkili biçimde bir kampanya yürütüldüğü anlaşılmaktadır.” Şeklinde konuşuldu.

Soru cevaplarla nihayete eren “İslamcılığın Yerel Dili: Edebiyat Dergileri” başlıklı oturumun ardından verilen arada sempozyum kapsamında gerçekleştirilen sergi yoğun bir ilgi gördü.

Düşüncede ve Eylemde Yeni Arayışlar başlıklı oturum ise Yücel Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Ertuğrul Zengin’in “Akıncı-Güç ve Akıncılar Dergilerinde Tartışmanın Şiddeti ve Şiddetin Dili” başlıklı sunumuna “Herhangi bir toplumsal-siyasal hareketin ortaya çıkışı onun kendine özgü bir politik kavramsal dili inşa etmesini de gerektirir. Bu “gerektirme” halini mutlak manada aydınlanmış bir grubun kendi kavramsal çerçevesini dikte ettirdiği tek taraflı bir süreç yerine, kavramlar ve hareketin aynı anda birbirlerini mümkün kıldığı, birbirini açığa çıkardığı bir tür diyalektik içinde algıla­malıyız.” şeklinde konuşarak başladı. Zengin konuşmasında Mehmet Güney ve Hüsnü Kılıç arasındaki ayrılığın ideolojik boyutlarına da değindi.

“Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Gençlik Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı sunumu gerçekleştiren Serkan Yorgancılar, MTTB’nin yapılanması ve bu süreçte yayımladığı kısa düreli dergilere değindi. Milli Gençlik Dergisine de değinen Yorgancılar, derginin hedef kitlesi işlediği konulara değinerek MTTB tarafından yayımlanan dergileri değerlendirdi.

Kamil Yeşil, “ Şûra-Tevhid-Hicret Dergileri ve İslami Düşüncede Radikal Tavır” başlıklı sunumunda “Türkiye’de modern bir hareket olarak İslamcılık’ın önemli yayın organlarından olan Şûra-Tevhid-Hicret dergileri isimleri farklı olsa da yayın politikası, kullanılan dil, yayınlandığı dönem ve merkez yazarlar bakımından ortak ve birbirinin devamı olan dergilerdir.”dedi. Yeşil ayrıca dergiler üzerinde yaptığı değerlendirmelere de yer vererek, dergilerdeki dilin savaşçı, meydan okuyucu, keskin olduğunu belirtti.

Bir Yayıncılık Membaı Olarak Düşünce Dergisi başlıklı sunumunda Mehmet Erken,“Bir dönem “İslami Düşünce” adını da kullanan Düşünce Dergisi, Ali Bulaç’ın yayın yönetmenliğinde yayınlanmış ve İsmet Özel, Ahmet Ağırakça, Beşir Eryarsoy, Hüseyin Besli, Ali Kemal Temizer gibi isimler dergiye katkıda bulunmuşlardır. Derginin her sayısında, çıktığı dönemin olaylarına dair değerlendirmelerin yanında, İslam Düşüncesi üzerine münferit yazılar da yayınlan­mıştır. Daha sonra Düşünce Yayınevi ismiyle bir yayınevi de kuran dergide yer alan yazılar, hem bu yayınevi tarafından hem de dergi kapandıktan sonra başka yayınevleri tarafından yayınlanmış; aynı zamanda dergiye katkıda bulunan isimler, özellikle 1980 sonrası yayın dünyasında etkin konumda yer almıştır.” şeklinde konuşarak derginin serencamına değindi. Eken sunumunda ayrıca yayımlanan dergiler hakkında değerlendirmelerini de paylaştı.

İslamcı Dergiler Sempozyumu’nun 5. Oturumu ve son olarak gerçekleşecek olan Tanıklıklar Oturumu 14 Mart 14:00 – 18:30 saatleri arasında Bağlarbaşı Kültür Merkezinde izlenebilir.