GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Tarihinde Kudüs

Konuşmacı: Cengiz Tomar

İslam tarihinde harem kabul edilen üç şehirden biri olan Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi, Mirac’ın vuku bulduğu mekân ve İslam inancının bir parçası olan Hz. İbrahim’den  Hz. Peygamber’de kadar olan tarihi süreçte Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. İsa gibi peygamberlerin izlerinin bulunduğu Kudüs İslam tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Fethinden itibaren sahabenin yerleştiği önemli bir ilim, kültür ve dini merkez olan şehir Haçlı dönemi ve İsrail işgali bir yana bırakılacak olursa siyasi olarak önem arzetmemiştir. Bununla birlikte Kudüs’e hakim olan tüm halife ve sultanlar bu şehre büyük önem atfetmişler ve önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Haçlı ve Yahudi işgallerinde yapılan mezalimin tam tersine Müslümanların yönetiminde Kudüs’te Hıristiyanlar ve Yahudiler zımmi hukuku çerçevesinde hayat ve dini yaşama haklarını rahatlıkla kullanabilmişler ve buraya svaşlar esnasında dahi hac yolculuğu yapabilmişlerdir. Bu seminerde Kudüs’ün 638’lerde fethinden 1516’da Osmanlı hakimiyetine girinceye kadar yaşadığı süreç özetlenmeye çalışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
17 Mart 2017 16:00 İlmi Etüdler Derneği