GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri

“İslam Siyaset Düşüncesinin Kavramsal Temelleri” başlıklı bu çalışmada amaç, siyaset felsefesinin temel kavramlarının, İslam düşünürleri tarafından nasıl ele alındığını anlamak;düşünürlerin fikirlerinin genel bir değerlendirmesini yaparak siyasete ilişkin yapıyı ortaya koymaktır. Çalışmanın ana kaygısı, İslam siyaset düşüncesini kendi kaynaklarından sunulduğu şekilde ve düşünürlerin söylemleri doğrultusunda anlamaktır. Çalışma siyasetname, siyaset felsefesi, fıkıh ve kelam başlıkları altında toplanılan siyasi düşünce tarzları üzerinden ve siyaset, devlet, yönetici, halk, din ve alim kavramları çerçevesinde yürütülmüştür. Sözü geçen kavramlar temelinde ortaya çıkan siyaset yapısı düzen, ahlaklılık ve adalet kavrayışları bakımından incelenmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
16 Aralık 2017 17:30 İlmi Etüdler Derneği