GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye’deki ilmi yapılanma muhtelif sebeplerden ötürü kendi kültür mirasının önemli bir parçasından uzak durmaktadır. Özellikle modern dönem öncesi mirasımıza dair bilgi eksikliği son derece vahim durumdadır. Bu sebeple, günümüz İslâm dünyasının düşünce tarihi tasavvuru eksiktir. Modern öncesi dönemin bilinmeyişi zihni kopukluğa sebep olmuştur. Bu kopukluk zihin haritamızı belirleyen kavram dünyamızda da görünmektedir. Klasik dünyayı şekillendiren ilim geleneğinin keşfi ve ihyası muhakkak onun kendine has kavram dünyasıyla gerçekleşecektir.

İLEM Siyaset Çalışma Grubu 17 Aralık 2016’da gerçekleştirilecek olan İslâm Siyaset Düşüncesi Çalıştayı ile, siyasi düşünceyle sınırlı olmak üzere, İslâm düşüncesinin modern ile klasik dönemleri arasındaki sürekliliğin sağlanmasına önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Temel olarak, İslâm siyaset düşüncesini ele almanın imkânlarını irdeleyecek olan çalıştay ile İslâm siyaset düşüncesi özelindeki yöntemsel problemlerin çözüme kavuşturulması ve sonraki çalışmalara örnek teşkil edecek akademik bir üslubun inşası hedeflenmektedir.

Çalıştay, modern dönemde daha çok Batı etkisiyle şekillenmiş İslâm siyaset düşüncesine klasik kökenli yeni açılımlar sağlamayı planlamaktadır. Bu bağlamda, İslâm’ın modern öncesi dönemde tartışılan meselelerinin yeniden kazanılarak gündem haline getirilmesi ve dönemin kavramlarının süreklilik sağlanacak şekilde yeniden yorumlanması güncel meselelerin tespit ve tenkidinde geçmiş birikimden faydalanmayı sağlayacağı gibi, ilerleyen dönemlerde İslâm siyaset kültürüne ait mirasın telif ve tercüme ile akademik çalışmalarda kullanılabilir hale gelmesine vesile olacaktır.

Çalıştaya Başvuru İçin Tıklayınız.

09:00-09:30  Kayıt

09:30-10:00 Açılış

 

10:00-11:30  1. Oturum

İslâm Siyaset Düşüncesi Nasıl Okunmalıdır?

Ömer Türker, Marmara Üniversitesi

İslam Siyasi Düşüncesinde Otorite

Haluk Alkan, İstanbul Üniversitesi

 

12:00-13:30  2. Oturum

Felâsife’nin Siyaset Nazariyesi

Şenol Korkut, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Siyaset Felsefesinin Bir Kaynağı Olarak Siyasetnâme-Nasihatnâme Türünde Siyaset Tasavvuru

İlker Kömbe, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

14:30-16:00  3. Oturum

Siyasî-Fıkhî Hükümlere Giriş: İslâm Siyaset Düşüncesinin Fıkhî Kaynakları Üzerine Tespitler

Özgür Kavak, İstanbul Şehir Üniversitesi

İslâm Siyaset Literatüründe Kullanılan Hadislerin Kaynağı ve Sıhhati Meselesi

A. Taha İmamoğlu, Trakya Üniversitesi

 

16:30-18:00  4. Oturum

İslâm Siyaset Düşüncesinde Siyasallık Üzerine Sorular

Ahmet Okumuş, İstanbul Şehir Üniversitesi

İslam ve Batı Kurtuluşçu Siyasal Teolojilerin Karşılaştırılması

Süleyman Güder, İlmi Etüdler Derneği

Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi

Ömer Türker, Marmara Üniversitesi

Özgür Kavak, İstanbul Şehir Üniversitesi

 

Bilim Kurulu:

Bünyamin Bezci

Haluk Alkan

İbrahim Halil Üçer

Lütfi Sunar

Ömer Türker

Özgür Kavak