GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Sanatları

Tarihte her büyük din bir büyük sanat etkinliğini de birlikte getirmiştir. Yeni oluşan toplumsal yapı bireylerin görüş, düşünüş ve zevklerini de değiştirir, yönlendirir. Sanatçıyı da yeni amaçlar doğrultusunda, değişik formlar ve güzellikler arayıp bulmaya, oluşturmaya sürükler. İslam Sanatları da bu bağlamda ilk önemli etkilerini mescit ve camii mimarisinde göstermiş ve ilerleyen tarihlerde diğer alanlarda da gelişim göstermiştir. Bu çerçevede, seminer süresince; İslam sanatlarının dalları, özellikleri, konuları, gelişme tarihi ve başka kültürlerle etkileşimleri irdelenecek konulardır. İslam sanatından anlaşılanın ne olduğu ve İslam sanatlarına yönelik kavramsal incelemelerle birlikte belli başlı sanat kolları hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Seminer aynı zamanda, İslam sanatlarına ilişkin görseller ve konulara ilişkin başvuru kaynakları üzerinden yapılacak paralel okumalarla desteklenecektir.

Tarih Saat Yer
23 Şubat 2013 12:30 İLEM