GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Mantık Tarihi ve Problemleri

Hoca: Harun Kuşlu

Bu derste İslam felsefesinin tarihsel seyri takip edilerek filozofların mantık doktrinlerine odaklanılacaktır. Bu anlamda öncelikli olarak İslam düşünce geleneklerinin yöntem arayışları ve bu arayışa bir cevap olarak mantığın İslam dünyasında ortaya çıkışını ele alınacaktır. Öncelikle İslam düşünce tarihinde mantığın kurucusu olan Fârâbî’nin mantık görüşleri, mantığı İslami ilimlerle ilişkilendirme çabası ve İslami ilimlerde karşılaşılan teorik sorunların çözümü olarak önerdiği yöntemlerin mantıksal analizini konu edinilecektir. Sonrasında mantık eserleriyle İslam dünyasında Aristoteles’in yerini almış olan İbn Sînâ’nın görüşleri, İbn Sînâcı mantığın Aristoteles ve Fârâbî geleneğinden ayrılan yönleri ama aynı zamanda önceki geleneklerin İbn Sina elinde nasıl dönüştüğü araştırılacaktır. İbn Sînâ sonrası İslam mantık tarihi ise İbn Sinacı mantığın Râzî ve Tûsî gibi şarihler tarafından nasıl dönüştürülüp tashih edildiğini görmek üzere incelenecektir. Bu anlamda Râzî ve Tûsî’nin farklı biçimlerde olsa bile esasen İbn Sînâcı mantığı sonraki geleneğe miras kalacak şekilde tadilata tabi tuttukları gösterilmeye çalışılacaktır. Son olarak on üçüncü yüzyılda kaleme alınmış İsâgûcî ve eş-Şemsiyye metinleri bağlamında Osmanlıya miras kalan mantık gelenekleri tartışılacaktır.

Tarih Saat Yer
10 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
28 Nisan 2017 İlmi Etüdler Derneği