GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam İlim Geleneğinin Yorumlanmasında Sünnetin Rolü

Konuşmacı: Halit Özkan

Bu seminerde, İslami ilimlerin teşekkül etmeye başladığı dönem olması itibariyle önem arz eden Hicri ikinci asırda farklı anlayışların temsil edildiği bölgelerin önde gelen alimlerinin Sünnet anlayışları üzerinde duruldu. O dönemde hararetli bir tartışma konusu olan ve sünnet anlayışları hakkında önemli ipuçları içeren 'amel' meselesi örnek alınmak suretiyle, her bölgenin kendisine mahsus bir anlayış geliştirme süreci incelendi.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
29 Ekim 2012 18:00 İLEM Konferans Salonu