GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

“İslam İktisadı Atölyesi 1: Temel Kavramlar ve Fikirler” başlıklı atölye çalışmasında İslam İktisadının dünü bugünü ve geleceği konuşuldu. İslam iktisadının temel kavram ve fikirlerinin ele alındığı atölyede, alandaki çalışmaların fikri, felsefi ve kuramsal altyapısı sorgulandı.

‘İslam İktisadı Atölyesi’nin ilki ‘Temel Kavramlar ve Fikirler’ başlığı ile İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği), İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) ve de İLEM (İlmi Etüdler Derneği)’in ortaklaşa girişimi ile gerçekleştirildi. İslam iktisadının birçok yönüyle konuşulduğu atölye alanında uzman akademisyenleri bir araya getirdi.

2-3 Mart tarihlerinde Merter The Green Park Otel’de gerçekleştirilen atölyede İslam iktisadı alanında 11 tebliğ sunuldu ve müzakere edildi.

Yapılan sunumlarda İslam iktisadının kendi kavramlarını oluşturması ve ana akım iktisattan tamamen ayrışıp kendi terminolojisi üzerinden çalışmalarına devem etmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Bunun yanı sıra kapitalist batı medeniyetinin ürettiği ekonomik sistemin eleştirildiği atölyede hayatın pek çok alanına yansıyan iktisadi anlayışın İslami kurallara göre şekillenmesi gerektiği yönünde önemli tespitlerde bulunuldu.

Atölyede ayrıca İslami finansın çeşitli sorunlarına da değinildi ve fetva merkezli anlayışın sakıncalarına vurgu yapıldı. Bankacılık sisteminde uygulanan “şeriat politikası”nın sadece Müslüman hükümetler tarafından gerçekleştirilmesinin doğru olduğunu bankalardan maaş alan ulemaların bu ayrıcalığı kullanarak fetva vermelerinin doğru olmadığına da değinildi.
İslam İktisadının anlamlandırılması için kendi usulünü oluşturmasına dikkat çekilen sunumlarda ayrıca mevcut ekonomik sistemin çöktüğü de belirtildi. Yaşanan ekonomik krizlerin ve ana akım iktisadi sistem neticesinde dünyada oluşan dengesiz gelir dağılımının kapitalist ekonominin sorunlarının en büyük delili olduğu savunuldu.

Atölye kapsamında ayrıca kuşatıcı ekonomik anlayışların geliştirilmesi gerektiği yönünde de tebliğler sunuldu. Bununla ilgili olarak, toplumlar üstü bir şura sisteminin oluşturulup İslam iktisadı temeline dayanan düşüncelerle ana akım ekonomik anlayışa sahip olanların bir araya gelmesi ve dünyanın içine düştüğü ekonomik buhran için çözümler üretilmesi yönünde fikir alışverişlerinde bulunulması yönünde tekliflerde bulunuldu.

İslam iktisadi metodolojisinin oluşturularak karar alma sürecinde daha akıcı ve başarılı bir sürecin oluşturulması yönünde fikirlerin paylaşıldığı atölyede gelişmekte olan ekonomilerde tüketicilerin çeşitli araçlara özendirilerek borca yönlendirildiği bu sayede kapitalist ekonominin daha fazla kredi satışı yaparak faiz topladığı tespitleri yapıldı

2 Mart Cumartesi / 2 March Saturday

09.30-09.50 / Hoşgeldin Konuşmaları / Welcome Speeches

Lütfi Sunar, İLEM

Şükrü Alkan, İGİAD

09.50-10.30 / Açılış Konuşması / Inauguration Talk

Prof.Dr. Sabri Orman,TCMB

İslam İktisadı Alanına Genel Bir Bakış”

11.00-13.00 / 1. Oturum / Session 1

Oturum Başkanı / Moderator: Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi

Abdelrahman Yousri Ahmad, University of Alexandria “Islamic Economics: Its Philosophy, Methodology, and Theoretical Construction”

Müzakereci/Discussant: Mehmet Fatih Seren I i, Sivil Diplomasi Merkezi

Asad Zaman, International Islamic University “Re-Defining Islamic Economics”

Müzakereci/Discussant: İsmail Eriş, Marmara Üniversitesi

14.30-16.30 / 2.Oturum / Session 2

Oturum Başkanı /Moderator: Necdet Şensoy, TCMB

MasudulAİam Choudhury, Sultan Qaboos University

“The Epistemological Foundation of Islamic Economics as an Embedded Socio-Scien tific System”

Müzakereci/Discussant: Feridun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi

Zakaria Bin Baharı, Amir Wahbalbari, Universİti Sains Malaysia “Islamic Economics Assumption Revisited”

Müzakereci/Discussant: Necmettin Güney, Necmettin Erbakan Üniversitesi 16:30-17:00 / Çay-Kahve Arası / Coffe Break

17.00-19.00 / 3. Oturum / Session 3

Oturum Başkanı / Moderator: nbsp;İsmail Özsoy, Fatih Üniversitesi ‘

Şennur Özdemir, Ankara Üniversitesi “Bir ‘İslam Ekonomisi’ Nasıl Mümkün Olur?”

Müzakereci/Discussant: Necmettin Kızılkaya, Yalova Üniversitesi

Abul Hassan, Markfield Institute of Higher Education, “What is the Current Situation of Islamic Economics Studies Today and What is the Future of Them”

Müzakereci/Discussant: İsmail Cebeci, İslam Araştırmaları Merkezi

 

3 Mart Pazar / 3 March Sunday

10.00-12.00 / 4. Oturum / Session 4

Oturum Başkanı /Moderator: Adem Esen, İSZU

Murat Yaş, International Centre for Education in Islamic Finance “Achieving Paradigm Shift In Islamic Economics; From Shariah Compliant to Shariah and Tasawwuf Based Economics”

Müzakereci/Discussant: Ahmet R. Albayrak, Kuveyt Türk Katılım Bankası

Muhammad Syukri Sal leh, Universiti Sains Malaysia “Concepts in Islamic Economics Revisited: The Case of Poverty”

Müzakereci/Discussant: Faruk Taşçı, İstanbul Üniversitesi

13.00-15.00 / 5. Oturum / Session 5

Oturum Başkanı /Moderator: Mehmet Saraç, Sakarya Üniversitesi

Abdulazeem Abozaid, Emirates Islamic Bank “Role ofFiqh in Islamic Finance”

Müzakereci/Discussant: Haluk Songür, Süleyman Demirel Üniversitesi

Lubna Sarwath ,Trisakti University

“Political Economy oflnstitusionalism -A Methodological Process Premi­sing On Islamic Texts”

Müzakereci/Discussant: Tamer Çetin, Yıldız Teknik Üniversitesi

15.30/16.30 /6.Oturum /Session 6

Oturum Başkanı / Moderator: Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi

Fahim Khan, Riphah Center of Islamic Business ” Where Islamic Economics Should Generate”

Müzakereci/Discussant: Murat Çizakça, International Centre for Educati­on in Islamic Finance

17.30-18.00 / Kapanış ve Değerlendirme

Closing Session and Assessment

DÜZENLEME KURULU

Lütfi Sunar,  İstanbul Üniversitesi
Nihat Erdoğmuş, İstanbul Şehir Üniversitesi
Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi
Taha Eğri, İstanbul Üniversitesi
Şükrü Alkan, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)
Davut Şanver, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği
Süleyman Güder, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği
Oğuz Karasu, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği
Merve Çakar, İlmi Etüdler Derneği (İLEM)

BİLİM KURULU

Abdulazeem Abozaid, Dr., Emirates Islamic Bank
Abdullah Durmuş, Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Adem Esen, Prof. Dr., Sebahattin Zaim Üniversitesi, İktisat Bölümü
Ahmet Faruk Aysan, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, İktisat Bölümü
Asad Zaman, Prof. Dr., Uluslararası İslam Üniversitesi, Uluslarası İslam Ekonomisi Enstitüsü
Celali Yılmaz, Doç. Dr., SPK
Cengiz Kallek, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Tarih Bölümü
Erkan Erdemir, Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, İşletme Bölümü
Fahim Khan, Prof. Dr., Riphah Center of Islamic Business
Feridun Yılmaz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisat Bölümü
Gülfettin Çelik, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat Bölümü
Haluk Songür, Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
İsmail Eriş, Öğr. Gör., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr.,İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Mahmut Bilen, Doç. Dr.,Sakarya Üniversitesi, İktisat Bölümü
Masudul Alam Choudhury, Prof. Dr., Sultan Qaboos University, Ekonomi ve Finans Bölümü
Mehmet Babacan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İktisat Bölümü
Mehmet  Saraç, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Bölümü
M. Abdullah Şahin, Yrd. Doç. Dr. , İstanbul Şehir Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Murat Çokgezen, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İktisat Bölümü
Murat Taşdemir, Doç. Dr., Medeniyet Üniversitesi, İktisat Bölümü
Necdet Şensoy, Prof. Dr., TCMB
Necmettin Kızılkaya, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Sabri Orman, Prof. Dr., TCMB
Tamer Çetin, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü
Yusuf Alpaydın, Dr., MEB