GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam İktisadını Yeniden Düşünmek

Günümüzde İslam iktisadı adı altında yapılan çalışmaların geldiği nokta sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde temelinden uzaklaşmış bir şekilde gerçekleşmektedir. 1970’li yıllardan bugüne kadar uzanan İslam iktisadı çalışmaları gün geçtikçe mevcut iktisadi sisteme eklemlenmiş ve sadece finansal işlemlerden ibaret kalarak büyük bir ölçüde sınırlandırılmıştır. Buna rağmen Müslüman iktisatçılar bu konu hakkında değerli çalışmalarını sürdürmektedir. Ferdî düzeyde gerçekleştirilen bu değerli çalışmalar da bir araya getirilmediği müddetçe bugün hissedilen ihtiyaç ile görülüyor ki kalıcı bir zemin oluşturmak pek de mümkün değildir. Özellikle son on yılda dünya çapında, ülkelerin iktisadi ve daha çok finansal sistemleri içerisinde yer vermeye başladıkları İslam iktisadı örnekleri ile bu alanda canlanmaya başlayan çalışmalar olsa da, gün geçtikçe özgün ve sadr’a şifa olacak çalışmalar daha çok aranmaktadır.

Bugün “İslam iktisadı”, “İslami iktisat”, “İslami ekonomi”, “İslami finans” vb. birçok farklı kavramsallaştırma ile sıklıkla karşılaşılmasına rağmen kavramın esasında ne maksatla kullanılmak istendiği, neye tekabül ettiği ve nasıl bir gücü olduğuna dair fikirlerimizi netleştirmek zorlaşmıştır. Dahası bu karmaşa içerisinde, üretildiği zemine nispetle bir iddia taşımayan değerlendirmeler, kavramsal dönüşüm sürecinin dikkatle okunması gerekliliğini de mecbur kılmaktadır. İlim ve fikir dünyamızda bugüne kadar İslami finans çalışmaları dışında İslami iktisat konusunda yeterli derecede sorunu bütünsel düzlemde ele alan çalışmalarla maalesef karşılaşamıyoruz. Zira İslami finans alanında gerçekleştirilen -makale, kitap yahut sempozyum vb.- çalışmalar İslami iktisat alanı içerisinde ve bir bakıma onun ikamesiymişçesine gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla her bir kavram kendi derinliği içinde şekillenmekte ve böylece İslam iktisadı çalışmaları da yetersiz kalmaktadır.

Mart 2013’te İslam iktisadı tartışmalarının tarihsel seyrini ve kavram dünyamızdaki güncel etkilerini bütünsel bir bakış açısıyla ele almak maksadıyla iki günlük “1. İslam İktisadı Atölyesi: Temel Kavramlar ve Fikirler” başlığı altında uluslararası bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Bu atölyede dünyanın farklı coğrafyalarından değerli ilim adamları tebliğler sundu. İslam İktisadını Yeniden Düşünmek adlı kitap, bu atölyede sunulan seçilmiş tebliğlerden oluşuyor. Atölye çalışması süresince sunulan tebliğler ülkemizde konu ile ilgili akademisyenlerimizce müzakere edildi. Ayrıca yine davetliler tarafından dile getirilen eleştiri ve katkılar da dikkate alınarak tebliğ metinleri yazarlar tarafından yeniden gözden geçirilip, birer makale hâlinde hazırlanarak okuyucuların istifadesine sunuldu. İslam iktisadı kavramının ön plana çıktığı mevcut makaleler, geleneksel düşünce mirasımız ile birlikte günümüz toplumsal-ekonomik meselelerimize sağlam bir temel kurabilmek amacıyla bir araya getirildi.

On bir makale ile İslam iktisadı kavramını yeniden hayatımıza layık olduğu şekilde yansıtması amacıyla hazırlanan kitabın, bundan sonra gerçekleştirilecek olan İslam iktisadı çalışmalarına özellikle esaslı bir zemin teşkil edecek bir başvuru kitabı olmasını hedefleniyor.


Özellikleri:

ISBN: 978-975-6303-19-1

Çıkış Tarihi: Ağustos 2014

Yayınevi: İktisat Yayınları

Sayfa Sayısı: 311