GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam İktisadında Devlet ve Piyasa

Konuşmacı: Ekrem Erdem

Modern dönemle birlikte ekonomi olgusu, hayatın hemen tüm cephelerini belirleyen bir imgeye dönüşmüş, dünya sathında bir güç olarak temayüz eden Batı'nın temel paradigmaları da bu istikamette şekillenmiştir. Sömürgecilik çağı ve ardından dünya gündemine giren küreselleşme olgusu, Batı değerlerinin dünyanın diğer coğrafyalarına da taşınması ve farklı kültürlerin bir belirleyeni olmak üzere etkinlik kazanmasına sebep olmuştur. Müslüman dünya ise siyasetten hukuka, kültürel hayattan iktisadi nizama kadar hemen tüm alanda bu kuşatmaya bir cevap üretme ve bir alternatif arama çabası içerisinde olmuştur. Bu bağlamda, iktisat alanında 1950'li yıllarda başlayan ve 1980'lerden itibaren hız kazanan çaba ve arayışlar günümüzde daha nitelikli çalışmaların zeminini oluşturmuştur.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
17 Eylül 2011 15:00 İLEM Konferans Salonu