GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam İktisadı Temelleri Üzerine Tartışmalar

Bu dersin amacı, özellikle 1976 Mekke Konferası’ndan bu yana bilimsel bir çalışma alanı olmasına çalışılan modern İslam ekonomisi/iktisadının şu temel unsurlarını belli başlı okuma parçaları üzerinden tartışmaya açmaktadır; fıkıh, tarih ve yakın geçmişteki dönüşümler. Dersin amacı kapsamında tartışılması planlanan konular; mantık, ekonomik kavram ve ilişkilerin fıkıh kaynağında incelenmesi, yine ekonomik kavram ve ilişkilerin İslam toplumlarının tarihi ve düşünce tarihi boyunca incelenmesi, ekonomiyi bir bilim haline getiren dönüşümle birlikte modern İslam ekonomisinin oluşumunun ve bugün geldiği noktanın incelenmesi, geldiği nokta itibariyle İslam ekonomisinin metodolojisinin tartışılması ve son olarak Türkiye’deki İslam ekonomisi serencamının ortaya konulmasıdır. Bu dersi takip edecek olan katılımcıların, son birkaç senedir özellikle daha görünür hale gelen İslam ekonomisinin arka planını geniş bir perspektiften görebilir hale gelmeleri ve bu sayede günümüzdeki durum ile muhtemel gelecek durumları düşünebilmeleri beklenmektedir. Bunların, temel katkılar olması umulmaktadır.

Tarih Saat Yer
14 Mart 2018 19:30 İLEM
21 Mart 2018 19:30 İLEM
28 Mart 2018 19:30 İLEM
04 Nisan 2018 19:30 İLEM
11 Nisan 2018 19:30 İLEM
18 Nisan 2018 19:30 İLEM