GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam İktisadı Seminerleri 2

İktisadi yaşamı salt iktisat biliminin öngörüleri değil toplumun din, kültür, örf gibi iç dinamikleri de belirlemektedir. Hayatın her alanını kuşatan bir tevhid dini olarak İslam iktisadi hayatının nasıl olması gerektiği hakkında bir takım ilkeler vaz etmiştir. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Müslüman bir toplumda iktisadi hayatın nasıl olması gerektiği ve ana akım iktisadi kuramla olan farklarının ortaya konulması amacıyla İslam İktisadı Seminerleri düzenlemektedir. İkincisi gerçekleştirilen seminer dizisinde 3 seminerde mülkiyet, emek ve sermaye konuları incelenecektir.

İslam İktisadı Seminerleri'nin hava muhalefeti nedeniyle ertelenen "İslam İktisadında Emek" başlıklı semineri 21 Mart Çarşamba günü saat 17:00'de İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Saffet Sancaklı'nın sunumuyla gerçekleştirilecek. Sancaklı bu sunumda, İslâm dininin yetiştirmeye çalıştığı insan tipini ve İslâm dininin oluşturmayı amaçladığı toplum yapısını ele alacaktır. İslâm dünyasının önünde duran atalet, tembellik ve fakirlik problemlerin kaynaklarını inceleyecek olan Sancaklı, İslam iktisadının ortaya çıkmasının saçayaklarını irdeleyecektir. Çalışma, tevekkül, kanaat, fakirlik-zenginlik, zühd gibi kavramların anlam kaymasına uğraması neticesinde oluşan ve İslamla bağdaşmayan yanlış telakkileri anlatacak olan Sancaklı toplumda yer etmiş olan tembellik, gerilik ve buna bağlı olarak fakirlik problemlerinin çözüm yollarını tartışarak sunumunu bitirecektir.