GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam İktisadı Seminerleri

LEM İSLAM İKTİSADI SEMİNERLERİ

İLEM İslam İktisadı Seminerleri devam ediyor.

İLEM İslam İktisadı Seminerleri Durham Üniversitesi'nden Dr. Mehmet Asutay'ın 24 Eylül Cumartesi günü saat 15:00'de vereceği "İslam Ahlak Ekonomisinin Temel Kaynakları" başlıklı seminer ile devam ediyor. Asutay bu seminerde Müslüman dünyadaki ekonomik kalkınma konusunda yaşanan başarısızlığın sebeplerini tartıştıktan sonra ahlak merkezli bir finansın gelişememesinin sebeplerini inceleyecektir. İslami finans ile İslam ahlak ekonomisinin arasındaki açılma, sonuçları ve prensipleri anlamında incelenirken amaçlanan homoIslamicus’un yapı taşlarını tartışmayı amaçlamaktadır.

1970’li yıllarda kapitalist dünya ekonomik sistemine bir alternatif olarak ortaya çıkan İslam İktisadı arayışları başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya genelinde hak ettiği itibarı edinememiştir. İlerleyen yıllarda ise bu arayışların giderek azaldığı ve İslam ülkelerinin de kapitalist ekonomik sisteme entegre olma çabasına girdiği görülmektedir. Bu süreçte İslam İktisadı tartışmaları İslami Finans alanına indirgenerek tartışmanın odağı mevcut ekonomik sistem içinde Müslümanlar için çeşitli finansal araçlar geliştirmeye kaymıştır. Hak, adalet ve ahlak ekseninde geliştirilecek bir iktisadi modelin tartışmaların odağının genişletilerek, esaslı, bütünlüklü ve ciddi bir çaba ile ortaya konabileceği açıktır. Bununla birlikte, hakim siyasi, iktisadi ve kültürel sistemin krizinin derinleştiği günümüzde İslam’ın Allah, insan, toplum ve tabiat arasında ahengi sağlayarak insanlığın mutluluğuna katkıda bulunacak yaklaşımlarının gür bir sesle ifade edilmesi ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. İlmi Etüdler Derneği bu bakışla İslam İktisadı tartışmalarını ilgililerin gündemine getirmeyi amaçlamaktadır.

Seminerlerimizde katılımcılar için kontenjanımız sınırlıdır. Katılımcılarımız rezervasyonlarını 0216 310 4318 numaralı telefondan veya http://www.ilmietudler.org/ adresli sitemizde yer alan İLEM İslam İktisadı Seminerleri Katılımcı Formu' nu doldurarak yapabilirler. Rezervasyonlar sadece tek program için geçerlidir. Katılımcılar katılmak istedikleri her program için ayrı rezervasyon yapmak zorundadırlar. İLEM merkezinde gerçekleştirilecek seminerlere katılım ücretsizdir. Seminer programı şöyledir:

İslam İktisadında Devlet ve Piyasa
Prof. Dr. Ekrem Erdem / Erciyes Üniversitesi
Tarih: 17.09.2011 / Saat: 15:00
· İslam Ahlak Ekonomisinin Temel Kaynakları
Dr. Mehmet Asutay / Durham Üniversitesi
Tarih: 24.09.2011 / Saat: 15:00
· İslam’da Finansman İşlemleri -Tarihsel Gelişimi ve Günümüz Uygulamaları
Doç. Dr. Servet Bayındır / İstanbul Üniversitesi
Tarih: 01.10.2011 / Saat: 15:00
· Faiz ve Finansman İhtiyacı Bağlamında Günümüz İslam İktisadı Uygulamaları
Doç. Dr. İshak Emin Aktepe / Türkiye Finans
Tarih: 08.10.2011 / Saat: 15:00